Skip to content

H.M. Kong Christian X

Fhv. konge af Danmark

26. sep 1870 - 20. apr 1947 (76 år)
Wikimedia Commons

Profil

Christian 10. var konge af Danmark fra 1912. Han var søn af Frederik 8. og dronning Louise. Christian blev gift den 26. april 1898 med Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin. De fik sønnerne Frederik 9. og arveprins Knud.
Som den første danske konge tog Christian i 1889 studentereksamen. Den følgende uddannelse var militært domineret og prægede ham, så han opfattede sig som soldat med liv og sjæl. I 1906 blev Christian kronprins og samme år udnævnt til oberst, i 1908 til generalmajor. Ved faderens død d. 15. maj 1912 blev han konge.

Taler