Skip to content

H.M. Kong Christian X's tale ved genforeningsfejringen

Om

Taler

H.M. Kong Christian X
Danmarks regent

Dato

Sted

Dybbøl Banke

Omstændigheder

Den 15. juni blev Nordslesvig og Danmark genforenet. Det fejredes den 10. juli, hvor Kong Christian X red over den gamle grænse. Først talte grev Schack, herefter Kongen og sidst H.P. Hanssen.

Tale

Det er med bevæget Hjerte, at vi atter staar blandt danske Sønderjyder. Jeg takker for Eders Trofasthed. Takken skal rettes [ogsaa] til de Slægter, som er sunkne i Graven. Vi mindes min Fader, hvis Følelser ikke var mindre, og hvem det ikke blev forundt at staa her i Dag i mit Sted. Vi mindes alle dem, der kæmpede hernede, som maa betegnes som Nationens Ypperste.
Sønderjyder! Tag ved mig vort Haandslag med Tak for den Trofasthed, hvormed I igennem de mange Aar værgede Sprog og Minder. Indtag atter Eders Plads iblandt os, som saalænge har staaet tom, og byg i Fællesskab med os Danmark skønnere og rigere!

Kilde

Kilde

Aarhuus Stiftstidende, nr. 188, 12. juli 1920, s. 1-2. Original på Informedia.

Kildetype

Dokumentation i avis, magasin e.l.

Ophavsret

Tags

Relateret