Skip to content

Danske Prædikener
- fra reformationen til i dag

Aktuelle tags


N.F.S. GrundtvigI disse dage er N.F.S. Grundtvig her, dér og alle vegne, og han er naturligvis også på Danske Taler. Sammen med Søren Kierkegaard var Grundtvig én af de betydeligste personligheder i 1800-talles danske åndsliv, og hans betydning for dansk folkelighed og kristendom er uden sidestykke.Da Grundtvig udgav sin dimisprædiken (prøveprædiken, der gav adgang til et præsteembede) under titlen: "Hvi er Herrens Ord forsvundet af Hans Huus?" i 1810, skabte den en del polemik. I sin prædiken kritiserede Grundtvig blandt andet samtiden rationalistiske prædikener, hvilket førte til klager fra seks københavnske præster og en irettesættelse fra universitetet. Vreden fra de københavnske præster betød desuden, at Grundtvig i mange år efter var forhindret i at blive præst i hovedstaden.> Læs Grundtvigs dimisprædiken

N.F.S. Grundtvig

I disse dage er N.F.S. Grundtvig her, dér og alle vegne, og han er naturligvis også på Danske Taler. Sammen med Søren Kierkegaard var Grundtvig én af de betydeligste personligheder i 1800-talles danske åndsliv, og hans betydning for dansk folkelighed og kristendom er uden sidestykke.

Da Grundtvig udgav sin dimisprædiken (prøveprædiken, der gav adgang til et præsteembede) under titlen: "Hvi er Herrens Ord forsvundet af Hans Huus?" i 1810, skabte den en del polemik.

I sin prædiken kritiserede Grundtvig blandt andet samtiden rationalistiske prædikener, hvilket førte til klager fra seks københavnske præster og en irettesættelse fra universitetet. Vreden fra de københavnske præster betød desuden, at Grundtvig i mange år efter var forhindret i at blive præst i hovedstaden.

> Læs Grundtvigs dimisprædikenSom præsten prædiker I anledning af Danske Talers prædikenprojekt har vi samlet nogle af de prædikener og begravelsestaler, der allerede findes i vores samling.Danske Taler har i lang tid fast samlet på prædikener, både fra højtider og krisetider, men også på ugebasis, blandt andet fra programmet Gudstjeneste på P1, der hver søndag giver én af landets præster mulighed for at prædike direkte til hele Danmark.Arbejdet med at indsamle vigtige prædiker fra danmarkshistorien er i fuld gang og forventes afsluttet i 2026, men ind til da kan du dykke ned i de mange aktuelle prædikener, vi har liggende på hjemmesiden, som repræsenterer et bredt udvalg af taler fra præster i hele Danmark.På siden 'Som præsten prædiker' har vi udvalgt prædikener fra vores samling fra fire toneangivne præster, nemlig Kaj Munk, Katrine Lilleør, Johannes Møllehave og Thorkild Grosbøll. 

Som præsten prædiker 

I anledning af Danske Talers prædikenprojekt har vi samlet nogle af de prædikener og begravelsestaler, der allerede findes i vores samling.

Danske Taler har i lang tid fast samlet på prædikener, både fra højtider og krisetider, men også på ugebasis, blandt andet fra programmet Gudstjeneste på P1, der hver søndag giver én af landets præster mulighed for at prædike direkte til hele Danmark.

Arbejdet med at indsamle vigtige prædiker fra danmarkshistorien er i fuld gang og forventes afsluttet i 2026, men ind til da kan du dykke ned i de mange aktuelle prædikener, vi har liggende på hjemmesiden, som repræsenterer et bredt udvalg af taler fra præster i hele Danmark.

På siden 'Som præsten prædiker' har vi udvalgt prædikener fra vores samling fra fire toneangivne præster, nemlig Kaj Munk, Katrine Lilleør, Johannes Møllehave og Thorkild Grosbøll. 

Seneste nyheder