Skip to content

Om os

Formål

Danske Talers formål er at indsamle historiske og aktuelle taler og stille dem til rådighed for offentligheden, at fremme anerkendelsen af talers historiske og samfundsmæssige betydning og at fremme anerkendelsen af taleskrivning og -fremførsel.

Vores arbejde

Danske Taler driver talesamlingen på dansketaler.dk, der fortæller det danske demokratis historie set gennem taler. Talesamlingen vokser dagligt med såvel aktuelle som historiske taler, og den åbne online samling rummer over 2.500 publicerede taler. Talesamlingen ansporer både til refleksion og fungerer som inspiration.

Med udgangspunkt i vores fælles talehistorie er Danske Taler med til at danne aktive medborgere gennem vores undervisningsprojekter og talefestivaler. Aktuelt kan unge på ungdomsuddannelser i hele Skandinavien tilmelde sig Nordisk Talefest-forløbet. Se mere på www.talefest.nu.

Derudover leverer Danske Taler data til en række onlineresurser, herunder: lex.dk, sprogteknologi.dk og ordnet.dk.

Sidst men ikke mindst uddeler vi prisen Årets Danske Tale, samt i særlige tilfælde Danske Talers Ærespris.

Bestyrelse

Formand Jesper Troels Jensen
Fhv. direktør i Rhetor – rådgivende retorikere
Sabine Kirchmeier
International konsulent i kirchmeier.dk
Tonny Skovgård Jensen
Vicedirektør for Det Kgl. Bibliotek
Bodil-Marie Gade
Formand i retoriklærerforeningen
Chr. Gorm Tortzen
Fhv. formand for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Thomas Hestbæk Andersen
Direktør for Dansk Sprognævn
Marie Maegaard
Lektor ved Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier
Hanne Roer
Lektor i retorik
Frederik Vad
MF, Socialdemokratiet
Bertel Haarder
Fmd. f. Det Kongelige Teater


Sekretariat

Sofie Kristiansen
Sekretariatsleder
svk@dansketaler.dk
Lasse Bruun Jonassen
Historiker
lbj@dansketaler.dk
Carl-Emil Ege Prehn
Taleredaktør
cpa@dansketaler.dk
Nis Vraasø
Kulturformidler
nv@dansketaler.dk
Korthe Lund Barfod   
Regnskabsmedarbejder 
regnskab@dansketaler.dk
Johanne Tellerup Berner
Studentermedhjælper
jtb@dansketaler.dk
Emily Segala Bennett
Studentermedhjælper
esb@dansketaler.dk 
Christian Malund Jalk
Studentermedhjælper
cmj@dansketaler.dk
Laura Soland Wang Larsen
Studentermedhjælper
lwl@dansketaler.dk

Institution

Danske Taler er en selvejende institution, der er finansieret via offentlige og private fonde og bevillinger. Vi har fx modtaget midler via finansloven og udlodningsmidlerne samt fra Augustinus Fonden, A.P. Møller Fonden, Frederiksbergfonden m.fl. Hvis du ønsker at give et bidrag til Danske Talers arbejde, er du velkommen til at ringe på 2367 2000.

Her kan du læse Danske Talers fundats og seneste årsrapporter.