Skip to content

H.M. Kong Christian X's nytårstale

Om

Taler

H.M. Kong Christian X
Danmarks regent

Dato

Sted

Christian 7. Palæ, Amalienborg

Tale

Atter er der hengaaet et alvorligt Aar for vort Land. Jeg deler vort fælles Ønske om, at 1943 maa bringe lyse Tider for os alle.

Jeg føler Deltagelse for dem, der har mistet Slægtninge under alvorlige Begivenheder til Lands og Vands, og jeg udtaler en dybfølt Tak til alle, der med Blomster, Breve og Gaver glædede mig under min Sygdom, ligesom jeg ogsaa retter en Tak til Læger og Sygeplejersker, som i Opofrelse plejede mig under mit Sygeleje, og jeg haaber at det ikke vil vare saa længe, før jeg har overvundet Følgerne af mit Uheld og igen kan genoptage mit vanlige Liv. Jeg ønsker Velsignelse over alle Hjem og sender alle Landsmænd min hjerteligste Hilsen.

Kilde

Kilde

Berlingske Tidende

Kildetype

Dokumentation i avis, magasin e.l.

Ophavsret

Tags

Relateret