Skip to content

H.M. Kong Christian X's nytårstale

Om

Taler

H.M. Kong Christian X
Danmarks regent

Dato

Sted

Christian 7. Palæ, Amalienborg

Tale

Atter er et Aar henrunden under den mørkeste Tid i vort Fædrelands Historie, og som griber Sindene med dyb Bekymring. Vi længes mod den Dag, hvor vort Flag atter kan vaje over et frit Danmark. Sæt Ikke Lid til Rygter. Indbyrdes Sammenhold er det, hvormed vi bedst kan tjene vort Land.

Den Tillid, der paa saa mange Maader er vist mig i denne tunge Tid, har været for mig til stor Opmuntring, og som jeg af Hjertet siger, Tak for. Det skal fremdeles være mine Bestræbelser ikke at svigte denne Tillid.

Dronningen forener sig med mig i Ønsket om et godt nytaar for alle Landsmænd, saavel herhjemme som for alle dem, der færdes i det Fjerne: Gud, velsigne hvert eneste Hjem og vort fælles Fædreland Danmark.

Kilde

Kilde

Berlingske Tidende

Kildetype

Dokumentation i avis, magasin e.l.

Ophavsret

Tags

Relateret