Skip to content

H.M. Kong Christian X's nytårstale

Om

Taler

H.M. Kong Christian X
Danmarks regent

Dato

Sted

Amalienborg

Omstændigheder

Kongens nytårstale i radioen for første gang siden 1. januar 1943

Tale

For første Gang efter fem tunge Aar fejrer vi Nytaarsdag som et frit Folk. Næst Gud gaar Takken til de Allierede, men vore Tanker dvæler ogsaa hos alle dem, der særlig i disse Dage føler Savnet af deres Kære, som ofrede Livet til Lands og Vands, for at vi skulde frigøres.

Paa denne Dag har Dronningen og jeg meget at takke for, den Trofasthed og Kærlighed, der er vist os, skal vi aldrig glemme. Samhørigheden i disse tunge Aar har hjulpet os alle at bære den Modgang, vi i Fællesskab har gennemlevet.

Store Opgaver vil Fremtiden kræve af os, men jeg tror, vi i Fællesskab kan genopbygge, hvad Krigen har søndret, naar Enighed og Vilje er til Stede.

Jeg Ønsker Velsignelse for alle Hjem og Fremgang og Lykke for Land og Folk til Ære for vort Fædreland.

Kilde

Kilde

Berlingske Tidende

Kildetype

Dokumentation i avis, magasin e.l.

Ophavsret

Tags

Relateret