Skip to content

H.M. Kong Christian X's nytårstale

Om

Taler

H.M. Kong Christian X
Danmarks regent

Dato

Sted

Christian 7. Palæ, Amalienborg

Tale

Med dybtfølt Tak ser Dronningen og jeg tilbage paa den overordentlig varme Modtagelse, vi har været genstand for, da vi for første Gang efter Besættelsen aflagde besøg rundt i Landet, saavidt Minefaren tillod det. Vi mindes med deltagelse de Familier, hvis Paarørende mistede Livet under Varetagelse af deres Gerning. Dønningerne efter Krigen føles endnu haardt, men naar vi opretholder det sammenhold, der under Krigen prægede vort Samfund, tvivler jeg ikke om, at vi fremdeles maa komme gennem den Tid, der forestaar, selv om den vil kræve meget af den enkelte. Betydningsfulde Opgaver venter deres Løsning i det kommende Aar, herunder ogsaa paa Grønland og Færøerne, og jeg sætter min Lid til, at disse Opgaver maa løses til Ære for vort Land.

Idet jeg ønsker Velsignelse over alle Hjem, ønsker jeg Fremgang og Lykke for vort Fædreland Danmark.

Kilde

Kilde

Berlingske Tidende

Kildetype

Dokumentation i avis, magasin e.l.

Ophavsret

Tags

Relateret