Skip to content

Talesamling: N.F.S. Grundtvig

I denne samling tilbyder Danske Taler et overblik over vores samling af N.F.S. Grundtvig taler. Samlingen er ikke komplet, da Grundtvig holdt utrolig mange taler og prædikener i løbet af sin karriere, men det er et udpluk af de mest kendte og betydningsfulde taler, som Danske Taler p.t. har indsamlet.
Foto: Wikimedia Commons
Nikolai Frederik Severin Grundtvig var en dansk digter, præst, historiker, politiker, pædagog og filolog. Grundtvig er ved siden af Søren Kierkegaard den betydeligste personlighed i 1800-talles danske åndsliv.
Med originalitet og styrke gjorde han sig gældende på vidt forskellige felter, der utvungent samledes i én og samme bestræbelse hos ham selv: fornyelsen af dansk folkelighed og kristendom. Hans alsidige engagementer hænger tæt sammen med hans egen livshistorie.

Vi har genoplivet et udvalg af Grundtvigs taler ved hjælp af retoriker Katrine Martinsen Gottschalck, der i rollen som den gamle præst bringer liv i de gamle taler. Talerne præsenteres og rammesættes af Danske Talers formand, retoriker Jesper Troels Jensen. Under videoerne med talerne findes et udpluk af Grundtvigs øvrige taler. 

N.F.S. Grundtvigs tale i den Slesvigske Hjælpeforening d. 14. marts 1848

N.F.S Grundtvigs valgtale afholdt i Præstø den 3. november 1849

Talemanuskript kommer

N.F.S. Grundtvigs tale om valgret i den Ekstraordinære Rigsdagsforsamling 12. juli 1866

N.F.S. Grundtvigs tale om valgret i den Ekstraordinære Rigsdagsforsamling 19. juli 1866

N.F.S Grundtvigs tale i Den Grundlovgivende Rigsforsamling den. 18. december 1848

N.F.S. Grundtvigs tale i den Grundlovsgivende Rigsforsamling den 15. marts 1849

N.F.S. Grundtvigs tale om indfødsret i Folketinget den 1. marts 1850

N.F.S. Grundtvigs Foredrag i Danske Samfund den 21. september 1841

N.F.S. Grundtvigs tale i Den Grundlovsgivende Rigsforsamling den 6. januar 1849

N.F.S. Grundtvigs tale i Folketinget den 15. februar 1850