Skip to content

Winston Churchills tale ved modtagelsen af check fra De frie Danske

Wikimedia Commons

Om

Taler

Winston Churchill
Britisk premierminister

Dato

Sted

Premierministerboligen i Downing Street 10

Omstændigheder

Overrækkelsen af check på 38.000 pund som en gave fra de frie danske til indkøb af jagere til det britiske luftvåben

Tale

Det frie Danmark
Det glæder mig meget, at De har skænket Deres rundhåndede bidrag til vort luftvåben, fordi det er den del af vor krigsmagt, som er hyppigst i kontakt med fjenden. Det synes, som om vi har en meget lang og besværlig vej foran os.

Tilsynekomsten af en ny fjende med nye og mægtige kræfter har forlænget den vej, Europa må tilbagelægge, men har også skaffet os nye venner, som bliver endnu mægtigere, når de først har fået tid til at mobilisere deres styrker.

Derfor tror jeg at kunne sige med stor tillidsfuldhed, at alle de nationer, som for øjeblikket lider under trældommen, kan se frem til og håbe på Europas befrielsesdag. Vi giver aldrig op, vi bliver aldrig trætte. Jeg kan ikke indse, hvorledes det skulle blive let for nogen at tilintetgøre os. Når vi betragter den tid, vi har gennemgået, kan vi forstå, hvor meget stærkere vi nu står til at fortsætte vor skånselsløse kamp mod de onde, mørke, forbryderiske magter, som knuger Vesteuropa og hele den kristne civilisation i deres onde greb.

Hverken vi eller vore store amerikanske og russiske forbundsfæller vil nogen sinde unde os hvile i vor kamp, og jeg nærer ikke tvivl om, at den dag vil komme – og det måske før end det ville være klogt og fornuftigt at håbe – da Danmark vil blive befriet for det knugende åg, det nu lider under, og igen vil indtage sin uafhængige, ærefulde og hævdvundne stilling blandt Europas frie folk og stater.

Vi her i England, som håber at tage del i befrielsesarbejdet, hvilket det er vor faste beslutning at gøre, vil altid være yderst taknemlige for den hjælp, vi har modtaget af danskerne, og for den moralske støtte, den danske nation har ydet os, på grund af vor forbindelse med den skønne Dronning Alexandra, som i mange år var genstand for hele den britiske nations kærlighed og beundring. Vi har aldrig glemt den tid, så lidt som vi har glemt de svundne tider, da vore hære kæmpede sammen. Vi vil gøre vort yderste for at tilbagebetale vor gæld til Deres land med gode resultater. Godt vejr er nødvendigt, for at vi kan forvandle denne storslåede gave på 38.000 pund til de første, tunge tordenbrag i det uvejr, som må bryde løs over det forhadte tyranni.

Kilde

Kilde

Churchill, W.S. (1965). Taler. København: Gyldendal. 135-136.

Kildetype

Dokumentation i bogværk

Ophavsret

Tags

Relateret