Skip to content

Churchills radiohilsen til modstandsgrupperne i Danmark

Wikimedia Commons

Om

Taler

Winston Churchill
Britisk premierminister

Dato

Tale

Vilddyret er sat til vægs

Ved begyndelsen af det nye år kan jeg ikke love Dem, at enden er nær; men jeg kan sige, at nazi-vilddyret er sat til vægs, og at dets tilintetgørelse er uundgåelig. De sår, der er tilføjet det af den store alliances væbnede magt, er dødelige. Og når vi i Britannien taler om den store alliance, mener vi ikke blot de forenede nationers hære, flåder og luftstyrker, vi mener også modstandsbevægelserne ud over hele Europa, hvis medlemmer så uforsagt har deltaget i hele denne krig mod en brutal og hensynsløs fjende.

Til Dem i den danske modstandsbevægelse under Frihedsrådets tapre ledelse udtaler jeg følgende: Vi ved, hvilken pris De har betalt og betaler for at nægte at lade Dem friste af nazisternes lumske venlighed eller kue af nazi-trusler. Vi kender en del til de bedrifter, De har udført ved at lamme og ødelægge den tyske krigsmaskine, der rullede hen over Deres forsvarsløse grænser for næsten fem år siden. Vi beundrer Deres standhaftighed og Deres dygtighed. Deres modstand er et værdifuldt bidrag til fremme både af de allieredes sag og af et frit Danmarks fremtidige trivsel.

Nu da fjenden er nær ved at være slået og bliver mere voldsom, må vi alle stå urokkelig fast. Vi må forstærke vort tag for at fremskynde enden. Lad os da koldblodigt og med modigt hjerte vandre sammen mod sejren, som vil genindsætte det danske folk i dets ældgamle rettigheder.

Kilde

Kilde

Churchill, W.S. (1965). Taler. København: Gyldendal. 238.

Kildetype

Dokumentation i bogværk

Ophavsret

Tags

Relateret