Skip to content

Sofie Carsten Nielsens tale ved pressemøde om det danske forsvarsforbehold

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Sofie Carsten Nielsen
Politisk leder for De Radikale

Dato

Sted

Statsministeriet

Tale

Jeg tror rigtig mange af os og rigtig mange danskere går i de her dage med sådan en blanding af bekymringer og vrede. Bekymringer for vores sikkerhed, men jo også vrede over, at vores måde at leve på er under angreb, fordi Putins feje angreb på Ukraine har forandret vores virkelighed, og også realiteterne i Europa.
Vi står over for en massiv trussel mod vores sikkerhed og mod vores frihed. Og når de allerstørste kriser banker på vores dør, så er der brug for to ting – at vi tør tænke nyt og stort. Og det er jeg enormt stolt over, at vi på tværs af røde og blå har kunnet finde hinanden i en historisk aftale, som det her nationale kompromis. En aftale om at forsvare Danmark og tage medansvar i de forpligtende fællesskaber vi er en del af.
For mig der er det epokegørende, at røde og blå nu er enige om at løfte vores NATO-forpligtelse fuldt og helt. Vi vil på sigt bruge 2 % af BNP på forsvar og sikkerhed. Og det er epokegørende, at røde og blå nu er enige om at sende forsvarsforbeholdet til afstemning. For vejen frem i Europa, der trues af en gal despot, det er ikke forbehold, det er sammenhold.
Og det er også epokegørende, at vi, røde og blå, nu er enige om, at Danmark skal af med Putins gas og kul og olie hurtigst muligt, og vi vil arbejde for det samme i Europa.
Vi vil i stedet sætte tempo på den grønne omstilling. Så når det er allerværst omkring os, så er det her altså dansk politik, når det er allerbedst.
Den her aftale, den viser jo, at når store kriser truer med at vælte os omkuld, så står vi sammen i Danmark på tværs af rød og blå. Og på tværs af rød og blå har vi også i dag lagt hverdagsfnidder til side og flyttet os sammen. På tværs af rød og blå har vi fundet sammen om epokegørende løsninger. Og på tværs af rød og blå styrker vi nu alle danskeres tryghed og frihed.
Det gør mig faktisk virkelig glad og stolt, men det gør mig også håbefuld. For når vi kan dét, så kan vi rigtig meget andet også.

Kilde

Kilde

Statsministeriets pressemødearkiv

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret