Skip to content

Pia Olsen Dyhrs tale ved pressemøde om det danske forsvarsforbehold

Om

Taler

Pia Olsen Dyhr
Formand for SF

Dato

Sted

Statsministeriet

Tale

Tak til statsministeren! [svar på statsministerens præsentation]
Tiden kalder på sammenhold. Derfor er jeg også glad for, at vi kan stå her i dag samlet om et nyt nationalt kompromis om Danmarks fremtidige forsvar og sikkerhedspolitik.
Ingen skal være i tvivl, eller kan være i tvivl, om den alvor, som er baggrunden for, vi står her.
Vi har været fælles i fordømmelsen af Rusland, for deres skammelige og brutale overfald på Ukraine.
Vi har været samlet om sanktioner og restriktioner for at presse Putin. Hvis Putin ville teste Vestens sammenhold – så har han forregnet sig.
Danmark står sammen – Norden står sammen – EU står sammen – Europa står sammen. Og vi står sammen med USA og med NATO.
I dag står de her partier sammen om et nyt nationalt kompromis om de kommende mange års forsvars- og sikkerhedsindsats. Fra SF’s side er vi særligt optaget af fem ting:
Vi skal massivt styrke vores it-sikkerhed, og ruste os mod cyberkrig.
Vi skal massivt investere i vedvarende energi og grøn omstilling – for klimapolitik er sikkerhedspolitik.
Vi skal styrke søværnet og vores tilstedeværelse omkring Grønland og i Arktis.
Vi skal styrke vores diplomati og udenrigstjeneste og dermed forebygge konflikter og styrke hjælpen i Verden.
Og vi skal af med forsvarsforbeholdet.
I år er det 30 år siden SF var arkitekten bag det nationale kompromis.
Nu er tiden en anden, og EU har brug for og skal styrke sit sikkerhedspolitiske samarbejde. Det skal Danmark være helt og fuldt med i.
Og så måske bare lige en sjette ting. Vi var med i Afghanistan i 20 år. Vi var i Irak i næsten et årti. Og fra SF’s side så mener vi, at vi skal holde op med meningsløse ørkenkrige og bruge vores kræfter forsvarsmæssigt dér, hvor det giver allermest mening.
Jeg var ung i firserne, og Den Kolde Krig kastede skygger over min barndom og ungdom. Så det berører mig dybt, at vores børn og unge nu efter to år med corona, sygdom og nedlukninger – nu heller ikke skal spares for at opleve krig i Europa. Det, synes jeg, er smerteligt at tænke på.
Men situationen er, som den er. Hverken undskyldninger eller historiske forklaringsforsøg kan undskylde Putin og overfaldet på Ukraine – intet kan undskylde hans trusler mod vores demokrati, fred og frihed.
For mig er det derfor helt afgørende, at SF står på frihedens side og på fredens side. Alt dét, som vi som samfund har gjort rigtigt siden 2. Verdenskrig med skabelsen af en stærk velfærd, gode uddannelser, høj grad af lighed, stærke demokratiske institutioner, er alt dét, Rusland ikke har gjort. Det er alt dét, Rusland ikke er.
Vi skal i hvert fald værne om vores demokrati og frihed sammen med vores allierede.
Og det må vi naturligvis være parate til at forsvare, også selvom det kommer til at koste. Også selvom det kommer til at kunne mærkes. Alt dét, vi som land har opbygget. Al den fred og frihed – den skal vi naturligvis forsvare. For uden dét, hvad er vi så? Hvad kæmper vi så for?
Jeg vil gerne takke statsministeren og de andre partiledere her for de drøftelser, vi har haft, og for det nationale kompromis. For mig er det helt afgørende, at vi står sammen i de her svære tider – og det er svære tider, vi står i.

Kilde

Kilde

Statsministeriets pressemødearkiv

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret