Skip to content
Inspiration til større skriftlige opgaver

Historie og dansk/retorik

Problemformulering 1: Rødstrømpebevægelsen

Hvad var Rødstrømpebevægelsens formål, og gennem hvilke typer handlinger og sprogbrug lykkedes de med at skabe opmærksomhed om deres krav? Hvilke virkemidler benytter fx Dagmar Andreasen i sin kamptale på Dansk Kvindesamfunds ligelønsseminar fra 1972 og/eller Karen Sybergs tale ved Københavns Universitets immatrikulationsfest fra 1970? Hvordan adskiller Rødstrømpernes strategier sig fra stategierne brugt i nutidens kvindekamp?

Problemformulering 2: Energikriser i Danmark

Hvad var baggrunden for den første oliekrise i 1970'erne, og hvordan blev den håndteret og fortolket af regeringen, bl.a. i  Poul Hartlings regeringserklæring fra 1973? Hvordan kan det sammenlignes med, hvordan energikrisen i 2022 blev håndteret og fortolket af regeringen, bl.a. i Mette Frederiksens pressemødetale om stigende energipriser fra 2022?