Skip to content

Mette Frederiksens tale ved pressemøde om stigende energipriser

Om

Taler

Mette Frederiksen
Statsminister

Dato

Sted

Spejlsalen i Statsministeriet

Tale

Velkommen til pressemøde, hvor vi i dag vil præsentere yderligere hjælp til mange af de danskere, der er presset på grund af rekordhøje priser på energi.
Det forslag, vi lægger frem i dag, og som vi præsenterer her på pressemødet vil lægge loft over danskernes energiregninger her til vinter. Det er et blandt flere forslag, som regeringen kommer med i den kommende tid.
Putins brutale krig i Ukraine har som bekendt fået priserne på el og gas til at eksplodere. Inflationen er den højeste i næsten 40 år. Europa og Danmark står midt i en energikrise.
Det, at opvarme sin bolig, tage et brusebad, tænde for ovnen, bruge vaskemaskinen, det er pludselig blevet voldsomt dyrere, endda på meget kort tid. Og det gør ondt i rigtig mange danske familiers økonomi. Det vil kun blive værre i den kommende tid, når vi kommer ind i den kolde og mørke vinterperiode. Og rigtig mange danske familier kommer til at opleve, at udgifterne både til strøm og varme kan stige med flere tusinde kroner om måneden.
Oveni det er priserne ude i nogle meget store udsving, det gør det meget, meget svært for de fleste familier nu at lægge et budget, som man kan regne med og stole på.
Det er ikke kun husholdningerne, der er ramt af stor økonomisk usikkerhed, det er virksomhederne også. Små erhvervsdrivende oplever lige nu, at deres energiregninger er blevet mangedoblet. Hvis købmanden i et lokalsamfund i Danmark må dreje nøglen om, fordi han ikke kan betale regningerne, så er det ikke kun et problem for købmanden og hans familie. Det risikerer også at få meget, meget store konsekvenser for små byer og lokalsamfund i hele landet. Og der vil også være andre dele af samfundet som kommer til at mærke de stigende energipriser.
Jeg forstår fuldstændig, og vi forstår fuldstændig, at rigtig mange mennesker er rigtig bekymrede nu. Jeg tror, der er mange, der spørger sig selv og familierne rundt om middagsbordet, hvad er det for en vinter, vi kommer til at kigge ind i. Kan vi overhovedet få enderne til at nå sammen. Vi deler den bekymring 1:1.
Vi har fra starten sagt, at vi ikke kan skærme alle danskere og hele Danmark for konsekvenserne af Putins krig. Og vi vil hele vejen igennem være tvunget til at lave afvejninger i forhold til de tiltag, vi laver, så vi påvirker og skubber til inflationen mindst muligt.
Men vi kan altså heller ikke bare se på, at der vil være danskere i denne her vinter, der ikke kan betale for deres strøm og for deres varme.
Vi er smerteligt bevidste om, at jo lavere indtægt man har, jo mere rammer det her, jo hårdere rammer det prisstigningerne, og derfor har vi allerede besluttet, at de der har sværest, ved at få økonomien til at hænge sammen, skal have en håndsrækning. Det gælder blandt andet jer, der er hårdest ramt af gasregningerne, de ældre med færrest penge, overførelsesmodtagere, ligesom I ved, vi har valgt at afbøde huslejestigningerne.
Det, vi vurderer, der er nødvendigt nu, det er det mest vidtgående, kan man sige, det er, at familierne kan få et overblik over, hvordan priserne kommer til at udvikle sig, så man kan føle sig økonomisk tryg ind i vinteren og få lagt et budget, som man kan regne med. Derfor foreslår regeringen et loft over den pris på el og gas og fjernvarme, den enkelte familie skal betale denne her vinter. Det betyder, at hvis prisen på gas eller fjernvarme kommer over den pris, der var gældende sidste efterår – altså i 2021, så vil man kunne udskyde betaling af det overskydende beløb til et senere tidspunkt og afdrage det over flere år, hvor forventningen er, at priserne igen vil være faldet.
Det vil betyde, at den enkelte familie kan få lagt et budget med nogen af de store poster lagt fast, så man ved, hvad man har at regne med. Og det betyder også, der vil være en vished om, hvor høj en pris man maksimalt skal betale.
Denne her ordning arbejder vi nu på at få udvidet til også at omfatte virksomheder – små og mellemstore virksomheder. Vi har ikke en endelig model klar endnu, men vores klare mål og anbefalinger til Folketinget vil være, at vi også finder en løsning her.
Der gælder nogle særlige forhold i forhold til fjernvarmesektoren, som vi også arbejder på at finde en løsning med – altså, den branche, der gælder der.
Regeringen er allerede i gang med at repræsentere det her foreslåede for Folketinget, og forhandlingerne er gået i gang med det samme. Det uddyber vi om lidt.
Jeg skal sige, der er en lang række juridiske udfordringer her. Det er vigtigt, at energibranchen bliver involveret. De nødvendige lovhjemler skal tilvejebringes og lovgrundlaget skal være på plads.
Det vil også være nødvendigt med hastelovgivning, hvis det her forslag skal realiseres – og ikke mindst, hvis det skal nå at virke i løbet af den her fyringssæson.
De problemer, som danske husholdninger kæmper med lige nu – voldsomt stigende energipriser og inflation, det er ikke noget vi i Danmark står alene med – langt fra. Det gælder i hele EU. Og vi er i en meget tæt dialog med de andre europæiske lande.
EU-Kommissionen vil senere i dag fremlægge forslag til hastetiltag til at håndtere situationen på elmarkedet, det synes vi er positivt, og det er i øvrigt noget, vi har presset på for sammen med bl.a. Sverige og Finland.
Lad mig bare afslutningsvis slå fast, at det vi lægger frem i dag, det kan ikke stå alene. Vi følger denne her udvikling tæt, og vi vil i den kommende tid præsentere yderligere initiativer, som skal aflede de værste konsekvenser af de stigende priser, og dermed få hjulpet danskerne godt igennem den vinter, vi står overfor.
Det var ordene som indledning fra min side.
Så er det finansministeren, værsgo!

Kilde

Kilde

stm.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret