Skip to content

Genforeningstaler

Foto: Anna Munch

Hvad var Genforeningen?

I 2020 fejrede vi 100-årsjubilæet for Sønderjyllands genforening med Danmark. Jubilæet satte fokus på spørgsmål om nationalitet, sprog og naboskab; emner, der har været diskuteret i hundredvis af år, men som stadig er vigtige at sætte fokus på. 

I første halvdel af 1800-tallet var der både i Danmark og i Tyskland en diskussion om, hvor grænsen mellem de to lande burde gå. Uenigheden førte til krig, og i 1864 tabte Danmark flere områder til Tyskland, herunder området Slesvig. 

Efter 1. Verdenskrig, der i 1918 sluttede med et nederlag for Tyskland, blev spørgsmålet om den dansk-tyske grænse igen taget op. Under fredsforhandlingerne, hvor Tyskland som den slagne part stod svagt, blev det besluttet, at borgerne i en række områder, hvor grænserne havde flyttet sig i løbet af historien, måtte bestemme, om de fortsat ville tilhøre Tyskland, eller om de ville tilhøre nabolandet. Et af de områder, der fik mulighed for at stemme om deres tilhørsforhold, var Slesvig, der blev delt op i to zoner, der skulle stemmes om.

Den 10. februar 1920 stemte nordslesvigerne i zone 1 for igen at blive en del af Danmark, mens sydslesvigerne i zone 2 den 14. marts 1920 stemte imod. At Nordslesvig, som vi  i dag kender som Sønderjylland, igen blev en del af Danmark i 1920, er det, vi kalder Genforeningen. 

Den 10. juli 1920 red Kong Christian X på sin hvide hest over den gamle grænse og ind i Nordslesvig, der nu var dansk, for at markere Genforeningen.

Udvalgte taler før 1920

Selvom områderne Slesvig og Holstein var danske, talte de fleste i disse områder tysk. Det førte til protester fra det dansktalende mindretal, og i 1841 blev det besluttet (til stor utilfredshed fra de tysktalende), at dansk skulle være hovedsprog i store områder af Slesvig. I Laurids Skaus tale på Skamlingsbanken fra 1843, takker han Kongen for disse sproglove.

I diskussionen om, hvor grænsen skulle gå, blev “Danmark til Ejderen” et brugt slogan i 1800-tallet. Sloganet stammer fra politikeren Orla Lehmanns tale fra 1842, hvor han opremser en række floder ud fra spørgsmålet, hvor bør Danmarks grænse gå? Til Kongeåen? Til Flensborg Fjord? Til Slien? Nej, til Ejderen!

En anden kendt tale af Lehmann er Casinotalen. De tysktalende dele af Slesvig og Holstein var begyndt at kræve uafhængighed fra Danmark, hvilket Lehmann bestemt ikke synes var en god ide. På et møde i teatersalen Casino i 1848 opfordrede han derimod til, at Slesvig skulle knyttes tættere til Danmark.Udvalgte taler fra 1920

Den 10.-11. juli 1920 fejredes Genforeningen i de områder, der nu var blevet Sønderjylland. I løbet af  festdagene blev der holdt taler af Kongen og af statsministeren, men også af politikerne lensgreve Schack og H.P. Hanssen, der begge havde været nøglepersoner i arbejdet med at få afstemningen igennem.
Udvalgte taler efter 1920

Her på siden finder du også flere taler af nyere dato, der handler om det tyske mindretal i Danmark, det danske mindretal i Tyskland og de historiske forhold mellem Danmark og Tyskland. Bl.a. fra forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der holdt tale ved 75-årsjubilæet for Genforeningen, Anders Fogh Rasmussen, der talte på de sydslesvigske årsmøder i anledning af 50-året for København-Bonn-erklæringerne, som Danmark og Tyskland vedtog i 1955, og af Dronning Margrethe II i anledning af 150-året for slaget ved Dybbøl Banke.

https://www.dansketaler.dk/tale/statsminister-mette-frederiksens-tale-ved-gallaforestilling-i-det-kongelige-teater-i-anledning-af-markering-af-100-aaret-for-soenderjyllands-genforening-med-danmark

https://www.dansketaler.dk/tale/henrik-dam-kristensens-tale-ved-genindvielsen-af-den-slesvigske-sten-2020