Skip to content

Laurids Skaus tale til Christian VIII for sprogforordningen

Wikimedia Commons

Om

Taler

Laurids Skau
Dansk sønderjysk politiker

Dato

Sted

Skamlingsbanken

Tale

Med hvor stor glæde og taknemmelighed denne kongelige gave blev modtaget i Nordslesvig, vide vi alle.
Men denne gang var glæden ikke som ved så mangen gave indskrænket til modtagelsens første øjeblik; den er tværtimod taget til, blevet inderligere og almindeligere.
Jo længere vi eje denne skat, desto klarere indse vi, hvilket dyrebart klenodie vi besidde i den.
Den indeslutter vor ære og vor åndelige frihed. Thi om ære og frihed kan kun dér være tale, hvor man nyder borgernes almindelige og nødvendige menneskerettigheder; men dem have vi og vore forfædre i mange led været berøvede.
De, som havde at byde, og som dog lønnes af staten, altså med vore egne afgifter, for at sørge for vort vel, kunne tale til os i fremmed sprog og lade os selv sørge for, hvorvidt vi forstod dem eller ej.
Dette er ikke at blive behandlet som rigtige mennesker eller som fuldstændige borgere. Den, som i statens navn skal tale til os, er pligtig til at tiltale os i landets sprog; ellers er der ingen sikkerhed for, at vi forstå ham.
Og når staten forlanger vor tale, hvor det så end er, enten for retten eller i stændersalen, må vi have ret til at bruge vort modersmål [...]
Reskriptet af 14. maj 1840 ophævede som ved et trylleslag den fornedrelsestilstand, hvori det nordslesvigske folk i århundreder har været lænkebundet. Derfor skal vor friheds- og æresdag også være vor årlige fest- og glædesdag.
Lad os alle med en mund istemme: "Velsignet være den 14. maj, og velsignet være dens giver, kong Christian den Ottende!" – Hurra!

Kilde

Ophavsret

Tags