Skip to content

Laurids Skau

Dansk sønderjysk politiker

22. maj 1817 - 11. maj 1864 (46 år)
Wikimedia Commons

Profil

Laurids Skau, egl. Laurids Pedersen Skau,22.5.1817-11.5.1864, dansk sønderjysk politiker. Bonden Skau kom i 1839 i forbindelse med Christian Flor, som så mulighederne i hans veltalenhed og vindende væsen og i de følgende år brugte ham som talerør. I 1843 blev Skau landskendt taler på Skamlingsbanken, og snart blev han de slesvigske bønders talsmand. Flor skrev hans taler, men det vidste man ikke dengang. Skau ville imidlertid ud af almuen og forlod ofte den gård, De Nationalliberale for at gøre ham valgbar til stænderforsamlingen havde købt til ham ved Haderslev. På rejser rundt i landet for at søge støtte til Den Slesvigske Forening, som han var formand for fra 1846, dannede han sig sine egne meninger, fx gik han i 1848 imod den almindelige valgret og støttede Sprogreskripterne af 1851, og han opbyggede et kontaktnet, som også omfattede kongen og nationale godsejere, hvilket vakte kritik blandt hans egne. I 1852 blev Skau amtsforvalter i Haderslev, et hidtil uset karrierespring. Han var MF 1849-52, medlem af den slesvigske stænderforsamling fra 1853 og fra 1854 tillige kongevalgt medlem af rigsrådet.

Taler