Skip to content

Sofie Carsten Nielsens tale ved udvidet partilederdebat

Om

Taler

Sofie Carsten Nielsen
Parileder for Radikale Venstre

Dato

Sted

Folketinget

Tale

Tak for det. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at Butja er afmagt og rædsel, og jeg kan mærke et dybtfølt ønske hos os alle sammen om at stille krigsforbrydere til ansvar. Men hvis vi skal bevare håb, som fru Pia Olsen Dyhr også var inde på, så skal der også ses handling. I sidste spørgetime spurgte jeg statsministeren, om hun var enig i, at vi skal fremrykke udbygningen af den vedvarende energi, så vi kan blive hurtigere fri af russisk gas, som vi også debatterer i dag. Og jeg spurgte statsministeren, om ikke der var brug for en hurtig og konkret udfasningsplan. Og hun svarede, at hun var fuldstændig enig.
Men vi har jo ikke, siden krigen brød ud, endnu truffet de beslutninger på klima- og energiområdet, der reelt vil gøre en forskel. Derfor er jeg rigtig glad for, at fru Mette Frederiksen i dag har givet lovning på handling efter påske. Det er godt nyt. Vi har endnu ikke truffet beslutninger, der konkret vil accelerere den grønne omstilling og gøre Danmark – og jo også Europa – uafhængig af fossile brændsler. Og jeg tror, det står krystalklart for alle nu, at energipolitik er sikkerhedspolitik.
Vi kender godt svarene på udfordringerne; vi har også løsningerne. Svaret er at fremrykke de konkrete energi- og klimaprojekter nu. Det er konkrete her-og-nu-investeringer i energiøer og i vind- og solenergi på hav og på land, for med de svar kan vi sikre en grøn fremtid, en grøn frihed for Danmark og Europa. Vi fremlagde i Radikale Venstre en plan den 5. marts med bud på svar – også svar på finansiering. Og det er en måned siden. Så jeg vil derfor bare appellere indtrængende til os alle sammen om, at vi får skred i det her nu, for træffer vi beslutningerne nu, kan vi bare som eksempel reducere vores samlede fossile gasforbrug med 50 pct. inden 2025, og vi kan helt komme fri med 100 pct. i 2028. Vi kan altså give danske klimaløsninger det europæiske vingefang, som hr. Jakob Ellemann-Jensen også talte om, som rækker langt ud over vores egne landegrænser.
Så det er ikke et spørgsmål om, om vi skal træffe historiske energi- og klimabeslutninger i de her dage og uger; det er jo et spørgsmål om, at hver dag tæller. Og det blev også understreget af IPCC's rapport, der kom i går. Vi vil alle sammen fred; vi vil frihed; vi vil en fossilfri fremtid, men vi her har faktisk mulighed nu for at være det Folketing, der gennemfører de historiske energi- og klimahandlinger. Vi kan ikke bare lukke for gassen i morgen, men vi kan heller ikke bare vente.

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret