Skip to content

Pia Olsen Dyhrs tale ved udvidet partilederdebat

Om

Taler

Pia Olsen Dyhr
Partileder

Dato

Sted

Folketinget

Tale

Tak. Jeg vil gerne sige et par ord om afmagt, om håb og om handling. Jeg havde indtil forleden ikke hørt om Butja i Ukraine, men billederne af kun nødtørftigt tildækkede massegrave, de mange likviderede i gaderne og husene har nu for altid indskrevet Butja som et af de mørkeste kapitler i moderne europæiske historie. Den by, jeg indtil for nylig ikke havde hørt om, og hvor menneskene bare for få uger siden levede et stille og fredeligt liv, har nu indskrevet sig i historiebøgerne som et af de mørkeste steder i europæisk civilisation siden Srebrenica.
Vi har ingen grund til at tro, at Putins brutale og næsten nådesløse tropper ikke har gjort og fortsat gør det samme mange andre steder i Ukraine. Putins brutalitet og krigsforbrydelser er mere end konkrete. Men det er også ondskabens konkrete manifestation af noget mere abstrakt, nemlig angrebet på selve tanken om den moralske struktur, vi troede var gældende i Europa. Civilisationen er et tyndt lag fernis.
De billeder, vi forleden fik fra Butja i Ukraine, fylder mange af os med lige dele rædsel og vrede og afmagt, for uanset hvor meget lyst man kunne have til at sende alverdens bomber ned over Putin, ved vi også, at det er vores – politikere i Vestens – lod ikke at udløse tredje verdenskrig. Det ansvar og den byrde påhviler Vestens ledere, hvor tungt det end er ikke at kunne gribe mere direkte ind.
Man siger, at håb ikke er en strategi, og det er sandt. God opførsel skåner ikke nogen fra bødlers og bøllers brutalitet. Lønlige håb om fred, nedrustning og dialog skåner ingen, når først verdenshistoriens krigsmaskiner sættes i bevægelse. Ikke desto mindre har vi brug for håb, og menneskets historie bærer da også på lige så mange eksempler på mennesker, der rejser sig igen og bygger op, hvor andre har væltet og ødelagt.
Men håb har også brug for at blive konkret; håb har brug for at blive omsat i handling – handling, der tager os væk fra afmagten, handling, der løfter os over det fromme håb, handling, der løfter os fremad og udvirker en reel forandring. Derfor står det mig også ganske klart, at det, vi har set fra Butja, må have en meget naturlig konsekvens. Som hr. Jakob Ellemann-Jensen sagde før, må og skal vi lukke for al import af olie og gas fra Rusland øjeblikkeligt med de omkostninger og konsekvenser, Europa vil skulle bære. Vi må solidarisk EU- og NATO-landene imellem deles om de muligheder, der er for at sikre boliger og virksomheder energi. Vi kan ikke fortsætte som nu. Vi må og skal slukke for pengestrømmen til Putin, også selv om vi vil opleve knaphed i en periode.
Vi skal have gang i det, som Robert Habeck fra SF's søsterparti i Tyskland har kaldt frihedsenergi, og at alle vedvarende energityper kommer i gang. Vi skal også acceptere en række kompromisser i et par år, men vi skal have gang i frihedsenergien for Ukraines skyld og for vores egen skyld. Tak.

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret