Skip to content

Edmund Joensens tale ved udvidet partilederdebat

Om

Taler

Edmund Joensen
Folketingsmedlem for Sambandsflokkurin i Færøerne

Dato

Sted

Folketinget

Tale

Formand, tak for ordet, og tak for en god debat i dag. Verden står i en tragisk situation. Der er krig i Europa, noget, som vi troede hørte fortiden til. Det er ingen hemmelighed, at Færøerne igennem årtier har haft en god handelsrelation til Rusland, og ligeledes at Færøerne ikke altid efter min mening har taget de rigtige udenrigspolitiske beslutninger, når der har været konflikter i verden. Vi har simpelt hen været for naive, men nu er jeg overbevist om, at vi er kommet på rette spor og ser, at vi må handle, altså så at sige melde os på banen og melde os klart på Vestens side.
Det færøske Landsstyre har ad flere omgange på det stærkeste fordømt Ruslands invasion af Ukraine. Landsstyret har meldt ud, at man ønsker at iværksætte de samme sanktioner mod Rusland, som EU gør, vel vidende at vore økonomiske tab er en del større end hos mange andre lande. Det har konsekvenser at have et standpunkt. Det koster at beskytte de demokratiske værdier.
En stor del af vores eksport er de seneste år gået til Rusland, og vi må i dag sige, at vi har været for afhængige af det russiske handelssamarbejde. Det har stor betydning, at Færøerne udvikler handelsforhold og styrker samarbejdet med lande, som bygger på deres værdier og demokrati og frihedsrettigheder, først og fremmest med EU. Vi er på vej ind i en ny tidsalder i en sikkerhedspolitisk sammenhæng. Færøernes standpunkt skal ikke længere være præget af afstand til sikkerheds- og forsvarspolitik, og vi skal væk fra bevidst ikke at vide noget. Færøerne har fået en vigtig rolle på den internationale scene, og vores strategiske placering i Nordatlanten sætter også Færøerne i en nøgleposition.
Lad mig slå fast: Færøerne er ikke til salg for højestbydende. Vi er og skal fortsat være en sammenvokset del af Vesten og NATO. NATO er vores sikkerhedsnet i den nuværende situation, og rigsfællesskabet er garant for denne sikkerhed. Tak for ordet.

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret