Skip to content
Genforeningen

Perspektivering til samtid og fremtid

Samtidens fortolkning af Genforeningen

Den 10.-11. juli 1920 fejredes Genforeningen i de områder, der nu var blevet Sønderjylland.
I løbet af festdagene blev der holdt taler af Kongen og af statsministeren, men også af politikerne lensgreve Schack og H.P. Hanssen, der begge havde været nøglepersoner i arbejdet med at få afstemningen igennem. 

Læs to eller flere af talerne, og sammenlign, hvordan de forskellige talere fortolker Genforeningen.

https://dansketaler.dk/tale/h-p-hanssens-tale-ved-genforeningsfejringen-1920/ https://dansketaler.dk/tale/kong-christian-xs-tale-ved-genforeningsfejringen-paa-dybboel-banke-1920/ https://dansketaler.dk/tale/lensgreve-schacks-tale-ved-genforeningsfejringen-paa-dybboel-bankei-1920/ https://dansketaler.dk/tale/statsminister-niels-neergaards-tale-ved-genforeningshoejtideligheden-1920/

Arbejdsspørgsmål

  • Hvem får æren for, at Sønderjylland er blevet dansk?
  • Hvad er fordelen ved, at Sønderjylland er blevet dansk?
  • Er det kun positivt, eller er der også negative aspekter ved det?

Nutidens fortolkning af Genforeningen

Her finder I flere taler af nyere dato, der handler om det tyske mindretal i Danmark, det danske mindretal i Tyskland og de historiske forhold mellem Danmark og Tyskland.

Vælg en eller flere taler, og perspektiver, hvordan de bruger fortællingen om Genforeningen til at sige noget om:
  • Danmark i dag
  • danskerne som folk
  • det danske sprog
  • forholdet mellem Tyskland og Danmark eller
  • andet, du finder relevant.

https://dansketaler.dk/tale/statsminister-poul-nyrup-rasmussens-tale-ved-75-aaret-for-genforeningen-1995/ H.M. Dronning Margrethe II's tale ved 150-året for Slaget på Dybbøl Banke https://dansketaler.dk/tale/johanne-j-olsens-tale-til-dronningen-ved-hendes-majestaets-besoeg-hos-det-danske-mindretal-i-sydslesvig-2019/ https://dansketaler.dk/tale/henrik-dam-kristensens-tale-ved-genindvielsen-af-den-slesvigske-sten-2020/ https://dansketaler.dk/tale/hendes-majestaet-dronningens-tale-i-anledning-af-100-aaret-for-genforeningen/ Mette Frederiksens tale ved genforeningsfejring i Sønderborg