Skip to content

How to: Citater i taler

Dette berømte Pippicitat er en fejlcitering – men det overlever pga. det stærke budskab. 
Foto: Tony Webster. Wikimedia Commons
Dette berømte Pippicitat er en fejlcitering – men det overlever pga. det stærke budskab. 

Citater er et af de stærkeste virkemidler, du som taler har i din retoriske værktøjskasse. 

De kan fungere som inspiration for selve taleskrivningen, altså det udgangspunkt, som talen tager form ud fra, som når præsten prædiker ud fra et bibelstykke. Men citater kan også hentes ind for at underbygge en central pointe, perspektivere talens tema eller stille spørgsmål, der giver stof til eftertanke. 

Sammenhæng og troværdighed
Der skal være en klar sammenhæng med emnet, og citatet må ikke fremstå påklistret, kunstigt eller virke unaturligt i din mund. Citater spiller nemlig også ind i publikums opfattelse af din troværdighed. Du kan faktisk låne autoritet fra citatets ophavsperson, men kun hvis publikum kender, forstår og ikke mindst anerkender den autoritet, der ligger bag. 

Derfor kræver citatbrug også, at du har en vis forståelse for publikums værdier, deres fælles referenceramme og ikke mindst din egen position som taler. Vil dit publikum fx blive berørt eller beklemt, hvis du leverer et citat af Søren Kierkegaard eller Platon? Og bliver de fanget eller forfærdet, hvis du lader Miley Cyrus eller Mickey Mouse få taletid? 

Brugen af citater er en balanceakt, og derfor er det vigtigt, at dine citater er velovervejede, præcise og skræddersyede til situationen og til publikum, hvis de bevingede ord skal vække genklang og styrke din sag.

Mesterlære
Den elegante brug af citater er en kunstart, som du her kan lære af talekunstens store mestre. Derfor har vi samlet en række taler, der alle brillerer med en velvalgt, tankevækkende og troværdig brug af citater. Efterlign deres måde at introducere et citat på, efterlign deres pointe, eller snup simpelthed et rigtig godt citat. 

Kære Grundlov 

Maybe I didn’t treat you
quite as good as I could have. 
Maybe I didn’t love you 
quite as often as I should have … 

Slutteligt vil jeg gerne sige, at det sgu trods alt er at foretrække at ligge i et hvidt rum på den lukkede og lytte til indledning[en] af Sweet Home Alabama, end det er at ligge på toppen af en stor stak kvas og vente på, at ilden tager fat. Bispebjerg er bedre end Bloksbjerg, det er dejligt at bo i et samfund, hvor man hjælper folk i stedet for at brænde dem, og selvom hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, som vi fra livet med glædesblus vil holde, så er jeg her altså endnu, og det er jeg oprigtigt taknemmelig for.
I 1974 holdt Suzanne Brøgger en tale, hvor hun opfordrede til mere ligestilling. Hun talte om frygten for forandring og det trygge i at blive hængende i gamle, velkendte kønsmønstre. “Men”, sagde hun. “Vanen er den mest udbredte form for død.” Det var 1974. Der var brug for at tale dunder dengang. Og det er der faktisk stadig.

I har vist, at I netop er ansvarlige unge mennesker, der handler som en del af noget større og gør jeres pligt for det fælles bedste – på trods af at I har måttet lide afsavn. I har med en berømt filosofs ord bevist, at “den, der ved, hvorfor han skal leve, tåler næsten et hvilket som helst hvordan”.
Jeg vil godt slutte min tale her i dag et helt andet sted, nemlig med et citat, I sikkert kender. Nemlig: ”Kan vi ikke gøre det lidt bedre?” I kan sikkert huske det og sikkert også, at det er Poul Nyrup, som står bag. Men hvad talte han om i den snart tyve år gamle nytårstale, hvor det udtryk optrådte? Jo, han talte om, at vi som samfund kunne og skulle gøre det bedre, når det gælder om at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Behovet for – og nu sakser jeg lidt mere fra hans tale, for han siger det så præcist – behovet for ”at skabe rammer for et arbejdsmarked, der giver mere plads og mere rum for hensyn til familien. Alt for mange børnefamilier lever i dag et hektisk liv, nogle måske mere hektisk end godt er”. Og jeg er helt enig med Poul.

Nu sidder så Mette Frederiksen og forhandler og forhandler. Hun kommer til at sande, som USA’s præsident Bill Clinton engang sagde: “At være politisk leder er som at bestyre en kirkegård. Man har mange under sig, men ingen hører efter!”