Skip to content

C.Th. Zahle

20. statsminister, Radikale

19. jan 1866 - 3. feb 1946 (80 år)
Wikimedia Commons

Profil

C.Th. Zahle var en dansk politiker og konseilspræsident i 1909-1910 og i 1913-1920 (fra 1918 kaldet statsminister).
Zahle blev cand.jur. 1890, var redaktør af Aarhus Amtstidende i 1890-1891 og derefter medarbejder ved Politiken. En elementær politisk og social retfærdighedssans var fra ungdommen drivkraften i hans virke på den politiske venstrefløj. Han var medlem af Folketinget i 1895-1928 og medlem af Landstinget i 1928-1939. Efter sprængningen af Venstrereformpartiet i 1905 blev han leder af det nydannede Radikale Venstre, i 1909-1910 ledede han en radikal mindretalsregering, og i 1911-1913 var han borgmester og herredsfoged i Stege.

Taler