Skip to content

Morten Messerschmidt

Politiker, Dansk Folkeparti

13. nov 1980 (43 år)
Steen Brogaard

Profil

Morten Messerschmidt (født 13. november 1980 i Frederikssund) er en dansk politiker. Messerschmidt er medlem af Europaparlamentetfor Dansk Folkeparti, valgt ved Europa-Parlamentsvalget 2014 med 465.758 personlige stemmer, hvilket er det højeste antal personlige stemmer, der nogensinde er givet i Danmark. Dermed slog han Poul Nyrup Rasmussens rekord fra 2004 på 407.966 personlige stemmer, men ikke procentmæssigt, hvor Messerschmidt fik 20.5 % og Nyrup fik 21,5 % af de afgivne stemmer.

I 2009, blev han valgt med det 3. højeste antal – 284.500 personlige stemmer. Det er det næststørste antal ved et dansk EU-parlamentsvalg. Morten Messerschidt repræsenterer Dansk Folkeparti i Europa-Parlamentet og er medlem af gruppen Gruppen af Europæiske Konservative og Reformister.

Messerschmidt var medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Folkepartis Ungdom 2000-2005. Han var politisk næstformand for ungsdomspartiet 2001-2005. I 2002 stiftede han foreningen Kritiske Licensbetalere, som han desuden var formand for. Mellem 2003-2005 var han assistent for Dansk Folkepartis europa-parlamentariker Mogens Camre. Ved Europa-Parlamentsvalget 2004 blev Messerschmidt selv valgt som 2. suppleant.

Messerschmidt blev Folketingskandidant i Silkeborgkredsen i 2004. Ved Folketingsvalget 2005 blev han valgt ind for Århus Amtskreds med 3.812 personlige stemmer og fik posten som eu-ordfører. I 2006 gjorde han sig bemærket ved i en kronik skrevet sammen med Mogens Camre at argumentere for en mindre offentlig sektor.

Fra 3. maj til 30. maj 2007 var han udmeldt af partiet som følge af "B.T.-sagen". Ved valget i Folketingsvalget 2007 den 13. november tre-doblede Messerschmidt sit personlige stemmetal til 11.466 personlige stemmer og blev oveni EU-ordførerposten, tildelt energiordførerposten.

Ved EU valget i 2009 fik Morten Messerschmidt 284.500 personlige stemmer, hvilket er det næsthøjeste antal personlige stemmer en dansk politiker nogensinde i Danmark. Messerschmidt har indtaget en særdeles EU-kritisk holdning. Han har flere gange opfordret til at Europaparlamentet nedlægges og magten gives tilbage til nationalstaterne i EU. I juni 2013 meddelte han at han ville genopstille til EU-Parlamentet, og senere på året viste en meningsmåling at han var den danske europaparlamentarikere med mest gennemslagskraft.

Taler

2023

2022

2021

2020

2015

2014

2013

2011

2009

2008