Skip to content

Marie Hagensen

Klimaaktivist

8. maj 1988 (36 år)
Tanja Wol Sørensen

Profil

Marie Hagensen har baggrund i internationalt solidaritetsarbejde. Hun har samarbejdet med småbønder og lokalsamfund påvirket af minedrift i lande som Colombia og Mozambique, hvor hun har stået sammen med dem i kampen for menneskerettigheder og klimaretfærdighed. Hun har udviklet og ledt en række kampagner og indsatser i Europa og Danmark, blandt andet med fokus på divest fra fossile brændsler og for omlægning til agroøkologisk jordbrug. Hun holder talen som en del af Mellemfolkeligt Samvirkes enhed for bæredygtig finans.

Taler