Skip to content

Marie Hagensens tale ved klimastrejken på Christiansborgs Slotsplads

Tanja Wol Sørensen

Om

Taler

Marie Hagensen
En del af Mellemfolkeligt Samvirkes enhed for bæredygtig finans

Dato

Sted

Christiansborgs Slotsplads

Omstændigheder

*Banking on Thin Ice (banktrack.org) Tallene er bankernes samlede investeringer og finansiering der er lagt sammen.  
 

Tale

Hej, jeg er Marie fra Mellemfolkeligt Samvirke
Det er rigtig fedt at være her, og stå her sammen med alle jer. Jeg tror det er så vigtigt at vi kommer ud på gaden og gør vores for at skabe noget opmærksomhed om klimakrisen og den videnskab, der kortlægger den. I dag udkommer en rapport fra FNs klimapanel, der beskriver muligheder for at begrænse udslip af drivhusgasser og andre muligheder for at afværge klimaforandringer.
Vi har ikke haft mulighed for at læse rapporten, da lanceringen af den er udskudt til kl 17 i eftermiddag. Men da jeg så indkaldelsen til det danske pressemøde om rapporten blev jeg ærlig talt ked af det. Mødet bliver afholdt på Danmarks Tekniske Universitet og har rigtig stort fokus på de tekniske muligheder for at reducere drivhusgasserne i atmosfæren. De inviterer til spørgesession med forskere, der beskæftiger sig med CO2-fangst og Power2X.
Fra mit synspunkt er det at tage fokus væk fra den helt store arbejdsopgave, når det kommer til at begrænse udslip af drivhusgasser. Nemlig at mindske vores forbrug og sikre en hurtig omstilling væk fra kul, olie og fossil gas. De fossile brændsler er den største driver af klimakrisen. Det er dér vi skal sætte vores kræfter ind.
Den danske klimapolitik er sådan set med på den: Danmark har ratificeret Parisaftalen, olieproduktionen i Nordsøen er under afvikling, Danmark tager lederskab i BOGA-initiativet, og på COP26 forpligtede Danmark sig til at stoppe al offentlig finansiering af fossile projekter i udlandet.
Men den danske banksektor, og her er Danske Bank den allerstørste spiller, agerer stik imod den retning. Danske Bank har siden Paris-aftalen finansieret fossile selskaber med i alt 68 milliarder kr.*
Blandt andet har Danske Bank 15 milliarder kr. i det finske energiselskab Fortum, som gennem sit datterselskab Uniper forrige år åbnede et nyt kulkraftværk i Tyskland og sidste år lagde sag an mod den hollandske stat, for at ville udfase kulkraft i 2030.
Danske Bank finansierer også flere norske olieselskaber, der massivt udvider deres olieudvinding i det natur-sårbare Arktis.
Det er så absurd at Danske Bank, frit kan profitere på klimakrisen. Og det er en god forretning for dem. Danske Bank har udbetalt over 40 milliarder kr. til BlackRock, Mærsk og bankens andre aktionærer siden Paris-aftalen.
I Mellemfolkeligt Samvirke mener vi, at vi som klimaretfærdighedsbevægelse i Danmark skal sætte alt ind på at fjerne det finansielle grundlag for udvinding af fossile brændsler. Vi må lægge et solidt pres på Danske Bank.
Og så er der jo det her med, at Danske Bank, ligesom så mange andre virksomheder, er begyndt at brande sig på det grønne. Ja, det har faktisk næsten virket som at de prøvede at bruge det som en afledningsmanøvre for at fjerne opmærksomheden fra alle deres skandaler: Hvidvask for et firecifret milliardbeløb, ulovlig opkrævning af gæld og en næstformand involveret i skattesnyd.
Men det kan vi jo så bruge til at presse banken. Vi kan da godt forstå at de har lyst til at bruge det grønne som blikfang, men så betal da prisen. Danske Bank - sig nej til kul, olie og gas!
Vi ved godt at banken allerede har forpligtet sig til det her Netzero 2050. Men der er lang tid til. Vi er i det afgørende årti for at bremse klimakrisen. Vores opfordring er at sætte delmål. Hvor er I i 2023, i 2025? Første skridt er at ekskludere selskaber der udvider deres fossile aktiviteter – altså et fuldt stop for nye gasledninger, nye olieboringer og nye kulkraftværker! Og også nej tak til LNG havne til at hente flydende gas fra USA. Prisen for uafhængighed af russisk gas, skal være nedsat forbrug og hurtig omstilling til vedvarende, ikke at styrke markedet for fracket skiffergas på andre kontinenter.
Og nu vi står her foran Christiansborg, så er det ene ben selvfølgelig at Danske Bank, og den øvrige danske finanssektor skal sætte ambitiøse mål for afvikling af finansiering af fossile projekter. Men det andet ben er naturligvis, at politikkerne skal regulere bankerne, sådan at det bliver et krav at bankerne bidrager til 70 %-målet – Bankernes milliarder skal bidrage til at nå 1,5*s målet, ikke modarbejde dansk klimapolitik.
I Mellemfolkeligt Samvirke udarbejder vi netop nu er række konkrete politikforslag til klimaregulering af finanssektoren. Danske Banks økonomi er halvanden gange så stor som Danmarks bruttonationalprodukt.2 Hele den danske finanssektor er noget lignende 2,5 gange så stor som Danmarks bruttonationalprodukt. Det er helt afgørende at dirigere de midler i retning af reelle bæredygtige projekter, og først og fremmest hurtigst muligt trække dem ud af ødelæggende fossile selskaber, der accelerer klimakrisen. Vi vil skabe alliancer inde på borgen og herude, for at skabe resultater for klimaet.
Hvis der er nogen der er blevet interesserede i at gå ind i kampen mod bankernes milliarder i kul, olie og gas, så vil vi rigtig gerne være flere, vi vil samarbejde og vi vil bakke op om at vi tager forskellige taktikker i brug. Så hiv endelig fat i mig her på pladsen.
Tak for ordet og rigtig god strejke

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags