Skip to content

Inger Gautier-Schmit

Politiker og kvindesagsforkæmper

25. okt 1877 - 14. apr 1963 (85 år)
Wikimedia Commons

Profil

Inger Gautier-Schmit var en dansk kvindesagsforkæmper og politiker. Hun tilhørte den første generation af kvinder i dansk politik og var medlem af Landstinget for Venstre, hvor hun sad i årene 1918-1929. 
Schmit blev i 1897-1899 uddannet ved Musikkonservatoriet og fortsatte sin musikalske uddannelse i Berlin i 1903-1904. Ved sin hjemkomst spirede hendes interesse for socialt arbejde, hvilket førte til at hun i 1907-1912 var bestyrerinde og sekræter ved det indremissionske Magdalenahjemmet. I 1911 studerede hun desuden sociale forhold i London. 
I 1929 blev Schmit valgt ind i Folketinget som den første kvinde i Venstre og blev her genvalgt frem til 1945. I årene 1943-1945 var hun desuden Folketingets 2. næstformand. Hun udtrådte herefter på grund af sygdom, men blev i 1947, som 70-årig, endnu engang valgt ind i Folketinget. Her sad hun som Folketingets 1. næstformand frem til sin afgang i 1950. 

Taler