Skip to content

Inger Gautier-Schmits tale om kvindelige præster III

Om

Taler

Inger Gautier Schmit
Politiker og kvindesagsforkæmper

Dato

Sted

Landstinget

Omstændigheder

2. Behandling af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv. 

Inger Gautier-Schmit agerede som ordfører.
Opr. trykt i Rigsdagstidende 1918/19 Forhandlingerne (Landstinget) s. 3007.

Tale

Hertil vil jeg gerne sige, at jeg tror slet ikke, at der er Tale om nogen Sprængning. Det foreligger jo ikke i Øjeblikket, da der ikke er noget Menighedsraad, der har indgivet Ansøgning om at faa en kvindelig Præst. Det, jeg vil, er netop, at vi skal sige: lad os ganske rolig vente, til der er en kvindelig Præst og et Menighedsraad, der ønsker at ansætte hende. Saa synes jeg, Øjeblikket er kommet, og saa mener jeg, at det i og for sig er godt, at Sagen er kommet op til Drøftelse nu. I det mellemliggende Tidsrum vil man indenfor kirkelige Kredse kunne blive ganske anderledes klar og kunne komme til at tage Standpunkt til Sagen.
Saa er der dette, at det skulde afholde Kvinderne fra at studere Teologi, at de ikke kan blive Præster. Det tror jeg slet ikke, thi jeg tror, at naar Kvinder studerer Teologi — og jeg vil haabe, at det samme er Tilfældet med Mænd —, saa gør de det med den Tanke for Øje at bruge deres teologiske Studium til Kristendommens Udbredelse, saa finder de deres Felt, selv om de ikke i Øjeblikket kan blive Præster. Der er saa mange Omraader, hvor Kvinder kan bruge deres Evner: ved de forskellige Ungdomsarbejder, paa Missionsstationer o. s. v., saa at de i Øjeblikket absolut ikke behøver at afholde sig fra at studere Teologi. Hvis det er med det rette Maal for Øje, de gør det, og de har den indre religiøse Trang, saa kan et Lovforslag absolut ikke holde dem tilbage derfra. Deri tror jeg, den højtærede Minister vil give mig Ret.

Kilde

Kilde

folketingstidende.dk

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret