Skip to content

Hans-Ole Bækgaard

Præst

8. maj 1973 (50 år)
indremission.dk

Profil

Hans-Ole Bækgaard indtrådte i Indre Missions hovedbestyrelse august 2009 og blev kaldet som formand januar 2011 – og fra 1. februar 2019 købt fri til at kunne være formand på fuld tid. I en årrække bar han folkekirkepræst fra 2005-2009 som dansk præst i Israel og virkede herefter bl.a. som sognepræst i vikariater i Odense og på Amager; 2011-2019 som ledende valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke.

Taler