Skip to content

Karen Marie Ankersted Hansen

Lærer og politiker

18. jul 1859 - 6. nov 1921 (62 år)
Public Domain

Profil

Karen Ankersted var gårdmandsdatter, men voksede, fra hun var et halvt år, op hos en plejemoder i København, Hanne Kopp. Plejemoderen var lærerinde, og Karen Ankersted skulle selv komme til at følge samme bane. I sommeren 1877 var hun elev på Testrup Højskole, derefter uddannede hun sig til privatlærerinde på N. Zahles Skole og tog efterfølgende lærerindeeksamen i 1881. 1883-88 var hun lærerinde ved Borgerdydskolen på Christianshavn, og med tiden fik hun fast ansættelse ved Københavns kommunale skolevæsen. Fra 1883 var hun ansat ved Gasværksvejens Skole, senere Haderslevgades Skole, indtil hun i 1916 på grund af sygdom begyndte at nedtrappe sin undervisning.
Karen Ankersted var engageret i sin faggruppes arbejdsforhold. Fra starten i 1891 var hun medlem af Københavns Kommunelærerindeforening (KKL), hvor faglige spørgsmål, arbejdsvilkår og lærerinders løn i forhold til læreres var på dagsordenen. I nogle måneder 1905-06 og igen 1910-12 var hun formand for foreningen. Karen Ankersted var delegeret og suppleant i Danske Kvinders Nationalråd. Hun var forkæmper for kvinders rettigheder, men ingen radikal kvindesagskvinde.

Taler