Skip to content

Poul Nyrup Rasmussens tale i Europa-Parlamentet i forbindelse med Muhammed-tegningerne

Nordic Co-operation website

Om

Taler

Poul Nyrup Rasmussen
Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet

Dato

Sted

Europa-Parlamentet i Bruxelles

Tale

Det har været forfærdeligt og oprørende at se mennesker blive slået ihjel, mit og andre landes flag blive brændt, ambassader angrebet og boykot iværksat, så masser af uskyldige mennesker har mistet deres jobs.

Det har været dobbelt trist, fordi vore landes historie også handler om tolerance og forståelse og respekt for andre folk. Vi har været forrest i international solidaritet og i økonomisk og politisk bistand til fattige folk rundt om i verden. Vi har altid været forkæmpere for retfærdigheden og folkenes ret til en retsstat i fredelig sameksistens - ikke mindst i Palæstina.

Derfor er det fuldstændigt afgørende, at de voldsomheder, tegningerne i en dansk avis igangsatte, ikke løber løbsk. Det må ikke blive et mere omfattende opgør mellem Europa og den muslimske verden. Det er ikke et sammenstød mellem kulturer - og det bliver det heller ikke.

Europa står jo for det modsatte af fremmedhad og intolerance. Europas værdier bygger på respekt for folkeslag og religioner. Hele vores egen blodige historie har lært os den gensidige forståelse for sameksistens og værdighedens visdom.

Derfor er det første, jeg i dag vil sige til hele den muslimske verden og til alle i Europa: Ytringsfriheden kan vi ikke gå på kompromis med. Ingen regering eller menig borger kan sætte spørgsmålstegn ved den frihed. Men ytringsfriheden befinder sig ikke i et vakuum. Den må og skal forvaltes under ansvar.

Vi kan heller ikke gå på kompromis med respekten for andre folkeslag og religioner. Det er jo også en fundamental del af de menneskerettigheder, Europa og FN bygger på.

Derfor må og skal ytringsfriheden og den gensidige respekt gå hånd i hånd.

Jeg vil gerne benytte min ytringsfrihed til at tage klar afstand fra offentliggørelsen af tegningerne af profeten Muhammed i en dansk avis for nogle måneder siden. Det var arrogant og respektløst. Det var udtryk for total mangel på viden om islam.

Tegningerne er ikke udtryk for den almindelige danske befolknings holdninger. Vi ved godt, at vi ikke behøver kritisere andre eller at se ned på det, som andre betragter som helligt, for at holde af vores eget land.

Jeg ved, at mange i Europa ikke kan forstå, at den danske statsminister nægtede at mødes med ambassadører fra den arabiske verden. Det kan jeg heller ikke. Men hvad der er sket, kan vi ikke ændre. Vigtigst er det nu, at den danske regering siden har brugt sin ytringsfrihed til at udtrykke respekten for andre folk og deres religioner. Nu må vi se fremad.

Vi ønsker at sende et klart signal i dag. At afvise nye provokationer, som kan bruges af yderligtgående kræfter i Europa og i den muslimske verden til at opflamme til had, vold og intolerance og til at skabe nye myter om hinanden.

Vi har set det så mange gange før hos fremmedfjendske og populistiske partier i Europa - og hos de ekstremistiske kræfter i den muslimske verden. Men vi siger nej til de, som mener, at det er "dem mod os".

Alt for længe har yderfløjene på begge sider i Europa fået lov til at spille deres falske melodi. Og værst af alt, har de pustet til hadet, frygten og fordommene og vundet gehør for det. Det er tid til, at moderate og ansvarlige stemmer sætter en ny dagsorden, som klart og helt entydigt peger på, at der er en anden vej.

Vi i Europa vil ikke levere brændstof til yderfløjene. Vi her i Europa-Parlamentet har et klart budskab: Vi vil forene alle kræfter om en ny og langt stærkere dialog med den islamiske verden, der bygger på uforbeholden respekt - en respekt der ikke stopper ved landegrænser, men gælder alle folk og religioner.

Vi ved, at vi lever i den globale verden. Det giver os et særligt ansvar. I den globale verden er det ikke "dem kontra os" - det er kun "os".

Og nej - det er ikke et sammenstød mellem religioner eller civilisationer. Det, vi har set, er uvidende handlinger, som har skabt ydmygelse og hån. Som blev brugt af yderfløjene til at opflamme had og vold.

Men hvis vi skal forstå det: Tegningerne og manipulation fra yderligtgående kræfter var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Vi skal huske de mange års sociale og økonomiske frustrationer hos folk i mange muslimske lande. Lad os indse, hvad ydmygelse og arrogance fra dem, der har magt og overskud, kan føre til. Lad os ikke forfalde til kortsigtede sanktioner men fastholde vores økonomiske og politiske samarbejde. Men hvad der er sket, kan vi ikke ændre.

Lad os lægge de begivenheder, som tegningerne igangsatte, bag os. Lad det blive det sidste, vi har set, som ekstremister kan bruge til på ny at puste til hadet.

Og lad det næste skridt blive en forstærket dialog om, hvordan vi udvikler og fornyer samarbejdet mellem den muslimske verden og Europa. Nu må vi se fremad, nu må vi holde sammen. Nu må volden stoppe. Nu må solidariteten fastholdes.

Nu må dialogen begynde.

Kilde

Ophavsret

Tags