Skip to content

Villy Søvndals 1. maj-tale

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Villy Søvndal
Formand for Socialistisk Folkeparti

Dato

Tale

Gode venner!
Tak fordi jeg måtte komme og fejre 1. maj sammen med Jer.
Det er en helt speciel dag for mig. En dag som står for noget af det smukkeste i verden. For solidaritet. For sammenhold. For alle menneskers ret til ordentlige løn- og arbejdsforhold.
Og vi får brug for både sammenhold og solidaritet, hvis vi skal komme sikkert ud på den anden side af den krise vi står midt i.
Arbejdsløsheden galoperer derudaf - og tempoet stiger og stiger.
Arbejdsløsheden stiger 
Hver eneste dag kan vi læse om stigende ledighed. Om virksomheder, der går neden om og hjem. Eller flytter produktionen til andre lande.
I øjeblikket mister over 10.000 danske lønmodtagere deres job om måneden. I den situation er der brug for sammenhold og solidaritet.
Regeringen står for det modsatte af sammenhold og solidaritet. For de borgerlige er enhver sin egen lykkes smed.
I årtier har liberalisterne fortalt os, at de frie markedskræfter nok skulle løse alle problemer og skabe velstand og lykke for alle.
Banker, finansinstitutter og kapitalfonde skulle bare have frit slag - kapitalismen skulle hverken tøjles eller reguleres.
I øjeblikket betaler almindelige lønmodtagere prisen for den griskhed og grådighed, der var så dominerende i den sidste del af liberalismens epoke.
Jeg har sagt det før - men jeg gentager gerne: Liberalismen er gået konkurs.
Regeringen tog fejl 
Regeringen har desværre fejlvurderet krisen fra dag et. Den har stort set intet foretaget for at dæmme op for den galoperende arbejdsløshed.
Den har gjort en lille smule - men det er både for lidt og for sent.
I denne uge var det de ansatte på vindmølle-virksomheden Vestas, der blev ramt. 1.275 ansatte betaler nu prisen for regeringens fodslæbende holdning til den vedvarende energi.
I har måske lagt mærke til at selv Venstre er begyndt at tale om "grøn revolution". Desværre bliver det ved snakken.
Under denne regering er Danmark gået fuldstændig i stå, når det handler om vindkraft.
SF har hele tiden sagt, at klima og arbejdspladser ikke er hinandens modsætninger - tværtimod er der masser af fornuftige industri-arbejdspladser i vindmølleindustrien.
Vi har foreslået, at vi bygger verdens største hav-vindmøllepark på Kriegers Flak ud for Møn. Et solidt projekt som kan skabe grøn elektricitet til to millioner mennesker og tusindvis af danske arbejdspladser.
Det er godt for klimaet. Og det er godt for beskæftigelsen.
Jeg kan love, at en ny regering vil vise et helt andet lederskab end den nuværende VK-regering. Vi vil skabe forandring. Vi vil skabe ny vækst, nye jobs og ny optimisme.
DET har Danmark brug for.
Husk de unge 
I sin tiltrædelsestale pralede statsministeren af regeringens resultater. Min søn på 19 kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, sagde statsministeren.
Jeg tror ikke, at statsministerens søn er murer. De unge bygningsarbejdere kender nemlig udmærket til arbejdsløshed.
Lad mig give Jer et enkelt tal: Hver anden ny-uddannet murer går direkte ud i ledighed.
Skal samfundets svar til de unge virkelig være: Tillykke med svendebrevet - værsgo' og tag plads i arbejdsløshedskøen.
Jeg synes det ikke!
Vi har mange nedslidte folkeskoler, hvor både taget og vinduerne er utætte, hvor toiletterne er ulækre og hvor gymnastiksalen ligner noget, der er løgn.
Og vi har et nedslidt kloaknet, hvor regningen bare ligger og tikker.
Enhver haveejer ved, at det kan gå grueligt galt, hvis ikke man holder ukrudtet nede.
Enhver bilejer ved, at det kan blive frygteligt dyrt, hvis ikke man holder øje med olien.
Og enhver Regering burde vide, at det går helt galt, hvis ikke vi vedligeholder vores fælles ejendom.
En ny regering - som SF deltager i - vil ikke bare sidde på hænderne og vente og se.
Vi vil sætte gang i byggeriet.
Ved at renovere skolerne slår vi tre fluer med et smæk:
Vi får skabt ordentlige omgivelser til elever og lærere.
Vi nedbringer energiforbruget til gavn for klimaet.
Og vi skaber arbejde til ledige bygningsarbejdere.
Kære regering. Sig mig engang: Hvad venter I dog på?
Tryghed for de fyrede 
I en situation, hvor arbejdsløsheden stiger, skal vi skabe tryghed. De mange danskere der har mistet deres job skal vide, at vi - som samfund - vil hjælpe dem med at komme videre til et nyt job.
Men der er også brug for tryghed, når det handler om dagpengesystemet. Regeringen vil gerne skære i dagpengeperioden - selv om de før valget lovede noget andet.
Det er en helt forkert medicin i en situation, hvor ledigheden brager derudaf. For det skabet endnu mere usikkerhed og utryghed.
SF vil gerne gå en anden vej. Vi vil skabe tryghed om dagpengene. Og vi vil sikre, at det bliver nemmere at optjene ret til dagpenge.
I en tid, hvor der fyres i tusindvis hver uge, duer det ikke, at der skal gå et helt år eller mere, før man kan få ret til dagpenge.
På den måde kommer vi til at sende alt for mange mennesker ud i en økonomisk katastrofe - med fare for at folk må gå fra både hus og hjem.
Det, der er brug for, er TRYGHED.
SF vil derfor halvere optjeningsperioden til A-kasserne, så du er berettiget til dagpenge efter et halvt års medlemskab af en a-kasse.
Nu handler det om at bekæmpe arbejdsløsheden - ikke de arbejdsløse.
Vigtigt at stå sammen 
Netop i en krise er det vigtigt, at vi står sammen. Finanskrisen er skabt af mennesker, der kun tænkte på sig selv. Det går ikke længere.
Nu skal vi tænke på helheden - og sørge for at ingen lades i stikken.
Regeringen har desværre ikke forstået det. Den fortsætter med at føre en politik, der kun gavner VKs kernevælgere i samfundets top.
Tænk bare på den såkaldte rødvinsreform. Eller skal vi sige champagnereform? Her valgte regeringen og Dansk Folkeparti at forgylde bankdirektørerne med skattelettelser i 100.000 kroners klassen, mens den lavtlønnede lønmodtager fik en lang næse.
Lars Løkke sad for bordenden - champagnereformen er hans reform.
Lad mig sige det klart og tydeligt: Den skattereform er pil-skæv.
Jeg kan love Jer for, at den bliver ændret, så snart vi får en ny regering.
SF i regering 
En ny regering - med deltagelse af SF - er parat til at tage fat på de opgaver, vi står overfor.
Vi kan skabe ny optimisme, vækst og nye arbejdspladser.
Vi kan give folkeskolen og ungdomsuddannelserne et løft og samtidig sikre jobs til bygningsarbejderne, hvis vi satser på renovering af skoler.
Vi kan fremtidssikre Danmark, hvis vi tør satse på uddannelse og omskoling.
Vi skal have løftet velfærden ude i kommunerne - det fortjener børnefamilierne. Det fortjener de ældre.
Vi skal gøre op med regeringens snigende privatisering af sundhedsvæsenet. Danmark skal have et sundhedssystem i verdensklasse med fri og lige adgang. Vi ønsker ikke danskerne delt op i et A- og et B-hold.
Vi har brug for forandring - men forandring kommer ikke af sig selv. Det er noget, vi skaber sammen.
Det velfærdssamfund, som de fleste danskere er stolte af, er ikke kommet af sig selv. Det er ikke sent som en gave fra himlen.
Det er skabt af almindelige mennesker, som gennem fagforeninger og partier, har skabt sociale fremskridt for lønmodtagerne og de små i samfundet.
Hvis vi skal skabe forandring er der brug for alle gode kræfter. Derfor: Engager dig. I din fagforening. I et af de røde partier. Måske endda ligefrem i SF.
Der er også brug for dig.
God 1. maj!

Kilde

Ophavsret

Tags