Skip to content

Troels Lund Poulsens tale ved pressemøde om forsvarssamarbejdet med USA

Steen Brogaard

Om

Taler

Troels Lund Poulsen
Forsvarsminister og vicestatsminister

Dato

Sted

Statsministeriet

Tale

Den her regering fører en konsekvent udenrigspolitik, som arbejder for at styrke Danmark og ikke mindst Europas position globalt.
USA er vores vigtigste allierede – og sammen med NATO garanten for vores sikkerhed.
Danmarks tætte samarbejde med USA er helt afgørende for vores sikkerhed, især i en mere usikker tid med krig her i Europa.
Derfor er det også helt naturligt og fornuftigt, at vi nu indgår en forsvarssamarbejdsaftale med USA. Det er godt for Danmark. Det er godt for USA. Og det er også godt for samarbejdet i NATO og for vores fælles sikkerhed i Europa.
USA får adgang til udvalgte militære områder i Danmark, men aftalen omfatter ikke Grønland eller Færøerne.
Konkret giver aftalen USA adgang til, som statsministeren sagde, tre udvalgte militærområder i Danmark – flyvestationerne i Karup, Skrydstrup og Ålborg.
På de områder vil USA blandt andet kunne stationere amerikanske soldater, opbevare militært materiale og udstyr.
Vi skal løbende drøfte med USA, hvordan amerikanske aktiviteter og tilstedeværelsen i Danmark vil se ud.
Og det er vigtigt at understrege, og det står også udtrykkeligt i aftalen, at alle aktiviteter skal ske i koordination med det danske forsvar og i fuld respekt for Danmarks suverænitet, lovgivning og internationale forpligtelser.
Det samme gælder i forhold til oplæring af visse våbentyper på dansk territorium, der selvsagt også skal respektere Danmarks folkeretlige forpligtelser. Det er relevant i forhold til for eksempel spørgsmålet omkring klyngebomber.
Og intet i aftalen ændrer dansk politik i forhold til oplæring eller deployering af atomvåben på dansk territorium.
Helt overordnet muliggør aftalen også et endnu tættere samarbejde med USA om militære projekter og aktiviteter i Danmark.
Det kan for eksempel omfatte øvelser, træningsaktiviteter eller også et øget operativt samarbejde. Og endelig vil aftalen styrke NATOs kollektive forsvar og afskrækkelse – ligesom den understøtter NATOs kerneopgave.
Den ruster således NATO, og dermed os selv, bedre i en meget alvorlig situation, som vi står i.
Vi har allerede stået skulder ved skulder med USA ude i verdens brændpunkter. Nu får vi endnu bedre muligheder for også at stå skulder ved skulder på dansk jord.
Så på alle måder er det en rigtig god dag – dét, at vi nu har lavet denne her aftale på forsvarsområdet med USA.

Kilde

Kilde

stm.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret