Skip to content

Mette Frederiksens tale ved pressemøde om forsvarssamarbejdet med USA

Om

Taler

Mette Frederiksen
Statsminister

Dato

Sted

Statsministeriet

Tale

Velkommen til pressemøde her i Statsministeriet.
Vi lever i en voldsom tid med mange kræfter, der udfordrer vores værdier og vores demokratiske spilleregler. Og som i øvrigt tester sammenholdet her i Vesten.
Her i Danmark der skal vi sikre, at vores fundament er stærkt. Så vi har de bedst mulige forudsætninger for at håndtere de kriser, der kommer til os – både nu og i fremtiden.
USA og NATO er garanten for Danmarks sikkerhed. Sådan har det været siden Anden Verdenskrig. Og sådan vil det også være i fremtiden.
Og det er kun blevet tydeligere og vigtigere med den udvikling, vi har set i verden igennem de seneste år.
Derfor er jeg og regeringen glad for, at vi i dag kan præsentere en forsvarsaftale netop mellem USA og Danmark. Vi styrker nu vores bilaterale forsvarssamarbejde.
Og vi vil ikke lægge skjul på, at aftalen med USA markerer også et nybrud i dansk forsvarspolitik.
Den betyder, at der permanent kan placeres amerikanske soldater og amerikansk materiel på dansk jord.
Ligesom vi nu kan arbejde endnu tættere sammen med USA om både militære projekter og aktiviteter.
Helt konkret betyder det, at amerikanske soldater kan udstationeres på flyvestationerne i Karup, Skrydstrup og Aalborg. Og det gælder både i kortere og længere perioder.
På den måde styrker vi USA’s adgang til Europa og til Østersøen.
Vi bidrager til NATOs kollektive forsvar i Europa. Og det er selvfølgelig en kerneopgave både for NATO og for Danmark.
Med den her aftale der sender vi fra den danske regering et klart signal om, at Danmark sammen med USA tager et endnu større ansvar for europæisk sikkerhed.
Og det er helt nødvendigt.
For der er brug for, at vi sammen skaber et både stærkere og mere sikkert Danmark og Europa.
Den her aftale – den skal selvfølgelig ses i lyset af den fortsatte krig i Ukraine og i Europa. Lige nu er det ukrainske soldater, der kæmper – ikke kun for deres eget land, men for hele Europas fred og sikkerhed.
Der er ikke nogen grund til længere at være naive. Vi ved ikke, hvad morgendagen bringer. Og derfor har vi i regeringen afsat hele 155 milliarder kroner til forsvar og sikkerhed frem mod de næste 10 år, altså 2033. Så vi i år lever op til vores 2-procents-målsætning – og det gør vi herfra.
Vi har øget støtten til Ukraine massivt. Vi er gået forrest i etableringen af en F-16- koalition. Og vi viser med vores handlinger – og ikke kun vores ord, at vi er klar til det lange seje træk.
Det gælder også i bekæmpelsen af terror.
For kun fem dage siden foretog dansk politi en række anholdelser med relation til en mulig terrorsag.
Der er stadigvæk mange ubesvarede spørgsmål. Men sagen har desværre på ny bekræftet, at terrortruslen mod Danmark er ganske alvorlig.
Der er mørke kræfter, der vil os ondt. Og vi skal gøre alt, hvad vi kan, som samfund, for at beskytte hinanden og de medborgere, der bor her.
Derfor gør myndighederne alt, hvad de kan med stærk opbakning fra regeringen, hvad angår bekæmpelse af terrortruslen. Og det handler i al sin enkelthed og i al sin kompleksitet om at sikre danskernes tryghed og sikkerhed.
Det gælder også situationen i Det Røde Hav, hvor der er flere civile fragtskibe, der i den senere tid er blevet angrebet både med droner og med missiler.
Det gælder også flere skibe med dansk tilknytning, som nu har oplevet at blive angrebet.
Fra dansk side er vi i gang med – sammen med vores partnere – for at se, hvordan vi kan afhjælpe situationen i Det Røde Hav.
Og alt det her, jeg har været inde på i min indledning, tegner jo tilsammen et billede af noget, der er større – desværre. For vi er i et markant mere alvorligt og komplekst trusselsbillede, og det udfordrer alt sammen det Danmark, vi holder så utroligt meget af.
Derfor er der grund til at styrke vores sikkerhed. Og det gør vi i dag med et historisk samarbejde med amerikanerne – med USA. Og det vil vi blive ved med at gøre på alle de områder, hvor det er nødvendigt.
Og målet – ja det siger sig selv: Vi skal ikke kun sikre fred i Danmark nu, men også for de generationer, der kommer efter os.

Kilde

Kilde

stm.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret