Skip to content

Thorkild Fogdes tale ved pressemøde om coronavirus

Pressefoto/Rigspolitiet

Om

Taler

Thorkild Fogde
Rigspolitichef

Dato

Sted

Statsministeriet

Omstændigheder

Pressemøde i anledning af udviklingen i spredningen af coronavirus i Danmark.

Tale

Jeg tror, jeg vil starte med at sige, som Statsministeren flere gange har sagt, vi har et fælles ansvar over for de svækkede og sårbare i vores samfund. Og det gælder også, selvom vi ikke selv tilhører den gruppe. 
Derfor skal der udvises ansvarlighed i den nuværende situation af hele befolkningen og ikke kun af dem, som med god ret sidder derude og frygter den her sygdom. 
Vi ved godt i Politiet, at der er mange, der ikke frygter den, men der er nogen, der med god ret frygter den. Vi er nødt til at udvise ansvarlighed for at beskytte de mennesker i vores samfund, som det drejer sig om. Derfor bliver vi nødt til at stå sammen, og det gør vi ved ikke at samles. Det kan forekomme paradoksalt, at vi står sammen ved ikke at samles, men det er ikke desto mindre det, som det handler om. Når der bliver spredt smitte på et sted som Søpavillonen i København, så berører det rigtig mange mennesker, det berører rigtig mange familier. Nu strammer vi og opfordrer kraftigt til ikke at samles over 100 mennesker, og det vil blive fulgt op med konsekvens og håndhævelse. Det er vigtigt, det her, det handler om mere end dig selv, det handler om samfundet. 
Jeg vil også gerne sige at Politiets beredskab er stærkt. Samfundets beredskab er stærkt. Danmark har et stærkt krisestyringsberedskab. Vi skal nok sørge for, at der er det til rådighed, der skal bruges, både i sundhedsvæsenet og i samfundet i øvrigt. Det er ikke den enkelte borgers ansvar at sørge for, at man har det, der skal bruges. Det sørger vi for, det sørger myndighederne for, gennem det statslige krisestyringsberedskab. Den enkelte borger behøver ikke at foretage sig noget i den henseende. Krisestyringsberedskabet skal holde samfundets forsyningslinjer åbne, og det vil vi selvfølgelig arbejde rigtig hårdt på. Derfor handler det selvfølgelig om at tage den her situation alvorligt, men også om at tage det roligt. Myndighederne er i tæt kontakt. Vi arbejder tæt sammen på tværs af alle sektorer; forsyning, forsvar, sundhed, politi, brand osv. for at sørge for at bringe os alle sammen igennem den situation, vi står i. Det ved vi, vil lykkes, men det kommer til at kræve nogle ofre af os alle sammen, som statsministeren startede med at sige. 

Kilde

Kilde

Transskription

Kildetype

Transskription

Ophavsret

Tags

Relateret