Skip to content

Søren Brostrøms tale ved pressemøde om coronavirus

Tuala Hjarnø

Om

Taler

Søren Brostrøm
Direktør for Sundhedsstyrelsen

Dato

Sted

Spejlsalen, Statsministeriet

Omstændigheder

Covid-19 pandemi

Tale

Tak. Der er ingen tvivl om, det er en meget alvorlig situation med covid-udbruddet. Ikke kun i Danmark, men i hele verden.
Det er blot to måneder siden, at vi fik navn på den nye virus, som var årsagen til udbruddet i Kina, og nu står vi så her med et meget, meget hurtigt stigende antal smittede i Danmark.
Vi ser smitten i rigtig, rigtig mange lande i verden, og vi ser epidemien bide sig fast i flere og flere kontinenter. Så det er ikke kun en trussel mod Danmark, det er også en trussel mod verdenssundheden. Det er også derfor, at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, i dag har erklæret covid-19 som en pandemi.  
Det er ikke særlig tit, at der bliver erklæret en pandemi i verden. Det er sket få gange de sidste 100 år, senest for 10 år siden med den store influenzapandemi i 2009, og så ellers tilbage i 50'erne og 60'erne og den spanske syge i 1918. Så det skal man ikke tage let på, og det gør vi heller ikke fra sundhedsmyndighedernes side i Danmark. 
Og det er bestemt også alvorligt i Danmark. Vi har set en meget, meget hurtig stigning i antallet af smittede i Danmark. Vi begynder at se smittespredning i det danske samfund, og vi begynder også at se, at der er syge, svært syge i Danmark, som er indlagt på vores sygehuse, og som skal have intensiv behandling. Og det vil vi forvente at se også i de kommende dage og uger. 
Derfor skal vi selvfølgelig også fokusere sundhedsvæsenets resurser på dem, der har mest behov, og vi skal ruste vores sundhedsvæsen, sådan at vi kan være klar til at håndtere den udvikling, vi ser. 
Vi ændrer derfor strategi i forhold til sundhedsvæsenets indsats. Vi har tidligere haft det, vi kalder en inddæmningsstrategi, hvor vores hovedfokus har været på meget intensiv opsporing af de smittede. Vi har spurgt folk "hvor kommer du fra?", "hvilket land har du været i?", og så har vi testet dem, også selvom de kun havde få symptomer. Det er den rigtige strategi, så længe man kan isolere smitten til enkelte lande og udpege nogle højrisikoområder. 
Så har vi brugt en del resurser på nogle, der ikke er særlig syge, og som ikke skal indlægges på sygehuset. Men det har vi gjort for at kunne isolere dem og kontaktopspore og karantænesætte dem. 
Men i en situation, hvor vi ser en udvikling i Danmark, hvor vi ser flere og flere, der er smittede i Danmark, så giver det ikke mening at spørge, "hvor kommer du fra?" for at blive testet, fordi man bliver smittet i Danmark.  
Derfor skal vi skifte vores strategi og vores indsats i sundhedsvæsenet, sådan vi fokuserer på dem, der har allermest behov. 
Så det vil sige, at vi fremover – vi forlader ikke alle de gode indsatser i forhold til at forebygge smitte og forebygge kontakt og alle de ting, som regeringen har fremlagt her, som vil dæmme op for smittespredning i samfundet – men vi fokuserer sundhedsvæsenets indsatser på at finde de mest syge. 
Så fra i morgen af udsteder vi en ny retningslinje, og vi udsender information til borgerne, hvor fremover, så spørger vi ikke, "hvor er du kommet fra?", og så tester vi dig, selvom du kun har beskedne symptomer. Fremover, så spørger vi, "hvor syg er du?", og så siger vi stadigvæk, man skal ringe til lægen, man skal ikke gå ned i venteværelset, og så vil vi over telefonen visitere dem, der har mest behov for at komme på sygehus, og dem tester vi for corona, sådan at vi kan finde de rigtige, håndtere dem i isolation, forhindre smitte i sygehusvæsenet og bruge vores kapacitet bedst muligt. 
Til de øvrige, som har svær forkølelse, feber, hoste, der siger vi, "bliv hjemme!". Du har ikke behov for at blive testet for corona, for det har ikke nogen konsekvens. Du skal blive hjemme, så vi forebygger smittespredning. Det vil være vores budskab.
Og det er klart, at vi så samtidig vil have et meget stort fokus på at beskytte de ældre og de sårbare i sundhedsvæsenet, i ældreplejen, og vi vil have meget stort fokus på at beskytte medarbejderne i sundhedsvæsenet og i ældreplejen. 
Samtidig, så åbner vi også sundhedsvæsenet op, hvor indtil nu har vi håndteret det her på seks sygehuse i Danmark. Vi åbner op for – i morgen for, at patienter med covid-19 kan modtages og indlægges på alle akutsygehuse i Danmark. Vi har brug for at have tilgængeligheden i hele landet, vi har brug for at have hele kapaciteten i sygehuset. 
Og så vil vi bruge vores almindelige visitationsmekanismer til at sørge for, at de allermest syge selvfølgelig kommer hen på de sygehuse, der kan tilbyde behandling, og så endelig, så er vi allerede godt i gang med at få indstillet vores intensive kapacitet, så vi kan klare den byrde, som vi ser frem mod.  

Kilde

Kilde

Transskriberet af Danske Taler

Kildetype

Transskription

Relateret