Skip to content

Holger K. Nielsens tale ved demonstrationen for Christianias bevarelse

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Holger K. Nielsen
Formand for Socialistisk Folkeparti

Dato

Sted

Christiansborg Slotsplads

Tale

Christiania har altid sat spørgsmålstegn ved normaliteten.

Er det normale nødvendigvis, at vi skal have et lønarbejde og stræbe efter villa, volvo og vovse i nyfriserede omgivelser?

Den stræben er der mange, som har, men vi er også mange som har en drøm om at tingene kan være anderledes. At livet ikke bare er stress og lønarbejde . At vi kan leve et liv, hvor vi har tid til vore børn. At vi skaber fællesskaber i stedet for at isolere os.

Chrsitiania er ikke i sig selv svaret på den drøm, men Christiania er alligevel med til at åbne vore øjne for, at tingene kan være anderledes. Derfor har vi brug for Christiania.

Den borgerlige regering vil en såkaldt normalisering af Christiania.. Men det er lidt underligt. Partiet Venstre kalder sig et liberalt parti, og man skulle tro, at nybygger-mentaliteten omkring Christiania var skåret ud af en liberal tankegang. Men nej - Christiania skal ifølge Danmarks liberale parti normaliseres. Og hvordan skal det normaliseres? Det skal det ved at man gennemfører det, der i sin essens er socialdemokratisk byfornyelsespolitik. Ikke et ondt ord om hverken Socialdemokratiet eller byfornyelsen, men der kunne måske være andre muligheder? Eller hvad?

Vi lever unægtelig i paradoksernes tid.

Det har at gøre med den værdikamp og kulturkamp, regeringen er i gang med. Det er svært at få helt klarhed over, hvad der styrer regeringen. Bortset fra én ting: Den er fyldt med et helt afsindigt had til alt, hvad der har at gøre på 68'ere, kulturradikalisme, progressivitet og hvad man nu kalder det. Hævn og had.

Brian Mikkelsen kunne i sin gymnasietid ikke få udsendt et konservativt skoleblad. Det var synd for Brian, men hvorfor skal det gå ud over det danske kulturliv? Selvsamme Brian Mikkelsen hævder at en direktør ved Danmarks Radio engang har truet Per Stig Møller. Det har vist sig at være løgn, men ikke desto mindre fortsætter de vedvarende hetzen imod Danmarks Radio.

Brian Mikkelsen, Svend Åge Jensby, forsvarschefen: Løgn på løgn på løgn. Men hvorfor skal det gå ud over Christiania?

Statsministeren er også gået ind i kulturkampen. Som en anden Stalin vil han nu til at blande sig i historieskrivningen. Anders Fogh mener, at der går en lige linie mellem frihedskæmperne og så hans egen indsats for at få Danmark med i Irak-krigen. Selv skolebørnene skal indoktrineres med statsministerens heltegerninger.

At menneskers kamp imod en besættelsesmagt skal bruges til at legitimere en dansk besættelse af et fremmed land er så grotesk at det skriger til himlen. Og det bliver ikke mindre grotesk, når påstanden skal være del af en statsautoriseret historieskrivning.

Det er det Anders Fogh forstår ved normalitet. Helt ærligt: så foretrækker jeg Christianias form for normalitet.

Anders Fogh vil gøre op med slapheden i samfundet. "Noget for noget", som det er blevet regeringens nye mantra. Er du en god dreng, skal du belønnes, er du en skidt knægt skal du straffes. Alle vi almindelige mennesker betragtes som små børn, der kan håbe på et opmuntrende nik fra den strenge fader.

Og forstås: Christiania er blandt de slemme. Derfor skal Christiania kanøfles.

Argumentet er at der foregår ulovlig hashhandel på Christiania. Det gør der rigtignok, men hvis det skal bruges som argument for en aktion imod Christiania får det vide konsekvenser.

Lad mig tage et andet eksempel.

I Søllerød kommune bor der mange selskabstømmere og skattefuskere. Betyder det at vi skal jævne hele Søllerød kommune med jorden? Nej, vel? Det kan vel ikke være rigtigt at enkelte brådne kar skal få konsekvenser for et helt område. I øvrigt kunne man jo tage sig sammen og ændre hashlovgivningen.

Den normalitet, Anders Fogh, står for, er en intolerant, indsnævret og statsdirigeret normalitet. Christiania står for alt det modsatte.

Og vi er mange udenfor Christiania, som er beskæmmede over denne regerings mangel på format og tolerance.

Vi vil have et Danmark, hvor der er plads til forskelligheder. Hvor fantasien kan udfolde sig. Hvor vi ikke går i små sko. Hvor der er varme. Hvor der er tolerance.

Derfor står vi her i dag. Derfor skal Christiania overleve.

Kilde

Ophavsret

Tags