Skip to content

Anders Fogh Rasmussens indledende kommentarer på pressemøde om Muhammed-tegningerne

Wikimedia Commons

Om

Taler

Anders Fogh Rasmussen
Statsminister

Dato

Sted

Glassalen på Christiansborg

Tale

Jeg har netop sammen med udenrigsministeren orienteret Udenrigspolitisk Nævn om situationen. Situationen omkring Jyllands-Postens offentliggørelse af de 12 tegninger har ført til meget voldsomme protester i hele den muslimske verden. Det har ført til trusler om vold, og nu også til angreb på danske og andre europæiske ambassader i Syrien, Libanon og Iran.

Regeringen har på det kraftigste fordømt angrebene på ambassaderne. Det samme har vores partnere i NATO, EU og USA. Og en række lande og organisationer i den muslimske verden, hvilket også glæder os. Vi er i det hele taget meget glade for de tilkendegivelser om støtte, som vi har modtaget. Jeg vil sige, at situationen har udviklet sig fra en diskussion mellem en dansk avis og danske muslimer – til nu at være en international krise. Mange muslimer både i Danmark og udenfor Danmarks grænser har følt sig stødt og krænkede over Jyllands-Postens tegninger. Men lad mig minde om, at Jyllands-Posten har undskyldt for den krænkelse, som tegningerne måtte have forvoldt. Jeg vil understrege, at Jyllands-Posten er en fri og uafhængig avis. Og alle her i landet ved, at regeringen naturligvis ikke har nogen mulighed for at blande sig i, hvad danske medier publicerer indenfor lovgivningens rammer.

Regeringen har også gjort klart, at hverken regeringen eller den danske befolkning som sådan har nogen hensigt om at krænke muslimer eller nogen anden religion.

Men sagen er jo også den, at spørgsmålet nu drejer sig om andet og mere end tegningerne i Jyllands-Posten. Og hvad man end måtte mene om tegningerne, så er der intet som berettiger vold, trusler og ødelæggelse.

Jeg ved, at det store flertal af muslimer er ulykkelige over, at ekstremister og fanatikere nu bruger sagen til at ophidse til vold og ødelæggelse. Det er ingen tjent med. Det fører blot til mere had og mindre tolerance. Og det skaber et helt fordrejet billede af islam, som er en af verdens store religioner.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at mane til ro og besindighed. Der er tale om en alvorlig situation, og det er afgørende, at vi alle bevarer roen. Danmark er et fredeligt samfund med en lang demokratisk tradition. Vi opfører os ordentligt overfor hinanden. Vi løser uoverensstemmelser gennem dialog. Det gælder i Danmark, og det gælder i Danmarks forhold til andre lande. Det er vores tradition.

Vi har i Danmark i en stor gruppe danskere med muslimsk baggrund. De er ligesom alle andre danskere dybt ulykkelige og foruroligede over hele situationen. Derfor er det vigtigt, at vi alle i Danmark uanset religiøs overbevisning står sammen, og at vi afviser intolerance og brugen af vold.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke de mange danskere med muslimsk baggrund, som i de seneste uger har stået frem og netop manet til besindighed. Og som har gjort en stor indsats for at videreformidle et retvisende billede af situationen i Danmark. Som har gjort en indsats for at tilbagevise de falske rygter, der har været med til at skabe vrede og had i dele af den muslimske verden.

Jeg vil gerne sige, at regeringen arbejder hårdt for at løse denne krise. Nu handler det om, at vi igennem dialog, gensidig respekt og frisind ser fremad. Alle må bidrage til en løsning.

Kilde

Ophavsret

Tags