Skip to content

Rosa Lunds tale ved 3. behandlingen af koranlov

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Rosa Lund
Retsordfører for Enhedslisten

Dato

Sted

Folketingets talerstol, Christiansborg

Omstændigheder

Tale ved 3. behandling af lovforslag nr. L 65: Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund.

Optagelse

Tale

Tak. Der er mange ting, der gør det her lovforslag helt specielt, synes jeg. Den første er, at det udelukkende er blevet til for at beskytte udenlandske stater mod at blive sure på Danmark. Vi prioriterer åbenbart i vores udenrigspolitik, at vi skal indskrænke de frihedsrettigheder, vi plejer at bryste os af. De frihedsrettigheder, som er med til at gøre Danmark til et af de bedste lande at bo i; de frihedsrettigheder, som vi plejer at bruge til at fortælle andre lande, hvordan de bør behandle deres borgere, ryger nu ud med badevandet, fordi vores regering prioriterer eksport og vækst over alt andet.
En anden ting, der gør det her lovforslag specielt, er, at man aktivt har ønsket at tage stilling til, at man vil kriminalisere meget mere end det, man egentlig havde sat sig for, da man påbegyndte arbejdet med loven. Dengang meldte udenrigsministeren ud til os alle, at grunden til, at man ville udarbejde den her såkaldte koranlov – vi kan også kalde det en ny blasfemiparagraf – var, at vi har set, at nogle ganske få personer havde udført nogle hændelser, som kun tjente det formål at skabe splittelse i en verden, der har brug for samling. Det var den formulering, udenrigsministeren brugte.
Uden at skulle gå yderligere ind i, hvordan særlig den her regering har formået at skabe enormt meget splittelse i befolkningen med resten af dens udenrigspolitik, så er formålet i sig selv jo nobelt: Lad os prøve at samle verden. Men det her lovforslag gør noget helt andet. Det her lovforslag kan ikke forhindre nogle få personer i at skabe splid i verden, for de personer skal nok finde på nye måder at provokere og chikanere på.
Formålet med lovforslaget er ikke bare at prøve at forhindre de få i at brænde bøger af. Nej, nu er formålet med lovforslaget også at forhindre kunstnere i at lave kunst. Det fremgår af det her lovforslag, at man med loven ønsker at begrænse den kunstneriske frihed. Altså, man vil jo nærmest genindføre censuren, for nu skal kunstværker, der var helt lovlige før, gemmes væk for aldrig at blive vist eller genopført.
Man skal ikke bilde sig selv ind, at regeringen ønsker at beskytte borgerne i det her land med det her lovforslag, for så kunne man jo fra regeringens side have husket på, at vi har en bestemmelse i straffeloven, som hedder § 266 b, som uden tvivl ville kunne have forhindret mange af de såkaldte demonstrationer, som primært har haft til formål at forhåne og nedværdige minoritetsgrupper. Men regeringen har aktivt fravalgt at beskytte minoritetsborgere, og derfor er man heller ikke kommet med en eneste sigtelse for overtrædelse af § 266 b i forbindelse med de mange hundrede såkaldte events.
Til gengæld må man sige, at den her regering rykker meget, meget hurtigt, når regeringen vil beskytte store virksomheder, som skal sælge mere, som skal producere mere, og de virksomheder skal jo ikke risikere at blive fravalgt, fordi vi i Danmark har noget, der hedder menneskerettigheder. Det kan vi da ikke have, og det er jo i virkeligheden derfor, at det her lovforslag er blevet til. Det synes jeg er en dårlig grund til at gennemføre det her lovforslag.
Så vil jeg sige, at jeg godt kan forstå, at man kan have lyst til at tænke, at det her lovforslag er blevet til for at stoppe hetzen mod muslimer i det her land. Der må jeg bare sige: Prøv at kigge på resten af regeringens politik. Det er jo ikke, som om det er det, regeringen er interesseret i. Hvis det var det, regeringen var interesseret i, så havde man lavet en bedre beskyttelse mod hadforbrydelser; så havde man en bedre racismeparagraf; så havde vi uddannet politiet bedre i at stoppe hadforbrydelser. Det er ikke det, regeringen er interesseret i. Så det her lovforslag er i højere grad et knæfald for global kapitalisme, end det er et knæfald for islam, og det kan Enhedslisten naturligvis ikke støtte, absolut ikke.
Så vil jeg sige noget, som jeg ikke er sikker på at alle er klar over, nemlig at når man placerer det her lovforslag i kapitel 12, betyder det, at for fremtiden kan blasfemikere blive udsat for præcis det samme, som tidligere efterretningschef Lars Findsen er blevet udsat for. Betyder det, at det kommer til at ske? Det kan jeg ikke svare på, men bliver det en mulighed? Ja, det gør det. For få år siden tror jeg ikke, der var nogen i den her sal, som havde forestillet sig, at en tidligere efterretningschef skulle udsættes for hemmelige aflytninger, men det skete. Og det kan også ske nu for blasfemikere, aktivister og kunstnere efter dette lovforslag, og det synes jeg er ekstremt alvorligt for et demokrati – ekstremt alvorligt.
Jeg skal bare slutte af med at sige til regeringen, at jeg håber, at justitsministeren kommer herop på talerstolen og forklarer, hvorfor det virkelig er nødvendigt at placere den her paragraf i kapitel 12. Jeg håber, at justitsministeren kommer herop og forklarer, hvad man egentlig har tænkt sig at gøre for at beskytte minoriteter i det her land, for det er jo ikke det, det her lovforslag går ud på. Det her lovforslag går ikke ud på at beskytte mennesker med minoritetsbaggrund, som bor i Danmark. Jeg vil gerne have justitsministeren kommer herop og forklarer, hvad man så har tænkt sig gøre for at beskytte de mennesker, som hver dag bliver udsat for chikane.
Til sidst skal jeg sige, og det skulle gerne stå ret klart, at Enhedslisten ikke kan støtte den her nye blasfemiparagraf.

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret