Skip to content

Jon Stephensens tale ved 3. behandlingen af koranlov

Om

Taler

Jon Stephensen
Privatist, medlem af Folketinget uden for folketingsgrupperne

Dato

Sted

Folketingets talerstol, Christiansborg

Omstændigheder

Tale ved 3. behandling af lovforslag nr. L 65: Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund.

Optagelse

Tale

Jeg forstår debatten. Jeg forstår ordene, og jeg bliver også berørt af dem. Men jeg synes alligevel, at det hele er blevet meget unuanceret. For når jeg hører ordene, kommer det til at lyde, som om vi med dette lovforslag deponerer hele den danske ytringsfrihed i afbrændingen af en koran, en tora eller en bibel. Nej, det gør vi ikke. Den danske ytringsfrihed sidder i spidsen af en blyant og i den enkelte danskers stemme. Den er til stede i alt det, vi kan i Danmark, når det gælder ytringsfrihed, og i alt det, vi kan lige her. Det er jo derfor, at mennesker, fra politiske aktivister til kunstnere, er flygtet hertil – til Danmark og de muligheder, vi har for et frit liv her. De rettigheder har vi stadig også, hvis dette lovforslag, L 65, bliver vedtaget. Det er jo sandheden.
Jeg er ikke vild med alt, hvad der står i Bibelen, og i den grad ikke med alt i Koranen og de lande, der styrer efter denne. Men er afbrænding den eneste måde at udtrykke det på? Nej, der er mange måder at give udtryk for det på, også kunstnerisk. Sandheden er jo, at det aldrig har været en dansk værdi at brænde bøger af, tværtimod. At gøre forbuddet mod afbrænding af hellige skrifter til en knægtelse af danske værdier og frihedsrettigheder synes jeg er absurd. Brændte Poul Henningsen bøger af? Gjorde Kierkegaard? Gjorde Brandes? De fremmeste tænkere? Nej. I kampen for Danmark skabte de forandring ved at ytre sig. De provokerede gennem ord, satire og kunst. De var kritiske og religionskritiske, men aldrig ved afbrænding.
Afbrænding af bøger forbindes med totalitære regimer, vi slet ikke ønsker at forbindes med. Det er udemokratisk og en sær form for ugerning, som ikke er dansk. Derfor er lovforslag L 65, kan man sige, lige så meget et forsvar af danske værdier på samme måde, som vi har forbud mod afbrænding af flag. Kritik og religionskritik er vigtigt, men forhånelse er ufrugtbart. Personligt tror jeg, at denne form for forsoning er stærkere end at skabe splid og polarisering, og at Danmark står stærkere i dialogen og i forhold til at skabe forandring, også i de lande, vi ikke er enige med og deler værdier med. Det er min personlige stemme og holdning til dette. Tak.

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret