Skip to content

Rosa Lunds tale om koranlov

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Rosa Lund
Medlem af Folketinget for Enhedslisten

Dato

Sted

Folketingets talerstol, Christiansborg

Omstændigheder

Tale ved 1. behandling af lovforslag nr. L 65: Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund

Tale

[...] Jeg har lagt mærke til, at flere undrer sig over, at vi i Enhedslisten tilsyneladende er enige med højrefløjen på det her spørgsmål om, hvorfor regeringen er helt gal på den med fremsættelsen af det her lovforslag. Til det er der selvfølgelig flere ting at sige.
For det første har vi ikke fundet sammen med højrefløjen. Enhedslisten vil kompromisløst forsvare ytringsfriheden, herunder retten til både at forsvare og kritisere religiøse opfattelser, og det har altid – altid – været vigtigt for venstrefløjen at sikre plads til religionskritik, modsat højrefløjen, der jo har begrænset den religiøse ytringsfrihed ved at støtte både et burkaforbud og en hadprædikantliste. Det var ting, som vi i Enhedslisten stemte imod. Det ville egentlig klæde højrefløjen, synes jeg, at kigge indad og se, om de ikke også i ytringsfrihedens hellige navn skulle trække støtten til de to tiltag.
Et andet eksempel er, at det ikke er så længe siden, at flere af højrefløjens partier protesterede over en kendelse fra Højesteret, som gjorde det tilladt at flage med et fremmed lands flag. Jeg må bare sige, at hykleriets liste er lang.
Da Folketinget i 2017 med et stort flertal stemte for at afskaffe straffelovens blasfemiparagraf, var det Enhedslistens lovforslag, der blev vedtaget med stemmer fra alle Folketingets partier undtagen Socialdemokraterne, som undlod at stemme. Det havde inden da i lang tid været Enhedslistens politik, at vi vil beskytte mennesker, ikke guder, mod at blive udsat for had. Derfor mener vi, at der skal være meget vide rammer for at protestere, demonstrere og ytre sig i Danmark, også når man ytrer sig blasfemisk. Samtidig synes vi, at man skal holde en ordentlig tone i debatten, og at man ikke skal såre folks følelser bare for at genere dem. Derfor tager vi også den stærkeste politiske afstand fra racistiske ytringer, holdninger og handlinger.
Der er mange ting, man kan undre sig over, ved det her lovforslag. Men noget af det, man særlig kan undre sig over, og som er kommet frem, efter at regeringen første gang fremsatte lovforslaget, er, at det var bydende nødvendigt at indføre den her lov, og det interessante, synes jeg, også ud fra debatten i dag, er, at grunden til, at vi ikke har set noget til Rasmus Paludan og hans tossede afbrændinger i mange måneder, jo er, at der simpelt hen findes en lovhjemmel allerede til at forhindre afbrændingerne, nemlig i politiloven, og derfor har politiet ikke bare kunnet vælge, men har også rent praktisk valgt at forbyde koranafbrændinger flere gange i 2023.
Hertil kommer, at vi også har en racismeparagraf, som netop beskytter mennesker mod diskrimination og forfølgelse på baggrund af deres tro. Og når man kigger på den gennemgang af retspraksis, der er oplistet i lovforslagets bemærkninger, ja, så kan det jo virkelig undre, at man ikke har forsøgt at stoppe de koranafbrændinger, der har fundet sted. For koranafbrændingerne sammenholdt med det ævl, der kommer ud af munden på de såkaldte patrioter, svarer i forhold til niveauet og gerningsindholdet til de sager, hvor det fremgår af lovbemærkningerne at der er sket domfældelse efter § 266 b, altså racismeparagraffen.
Endelig er det meget svært at vide, hvad det reelt er, man kriminaliserer med den her lov. Det kan vi se i de vævende svar fra Justitsministeriet på skriftlige spørgsmål, så vel som vi kunne se det i den tekniske gennemgang. Dertil hører jo også, at vi stadig væk ikke har fået et klart svar på, hvad det her betyder for den udvidede ytringsfrihed, som kunstnere har – en kunstnerisk frihed, som vi i Enhedslisten synes er ret afgørende for at rykke samfundet fremad.
Til sidst vil jeg sige, at Enhedslisten til hver en tid vil beskytte mennesker mod diskrimination og had, og derfor støtter vi fortsat racismeparagraffen, og i november 2021 lykkedes det os at skærpe den paragraf. Jeg vil også sige, at SVM-regeringen ikke er interesseret i – det tror jeg i hvert fald ikke – at beskytte det muslimske mindretals rettigheder i Danmark. Politikere fra de tre regeringspartier har gennem retorik og konkret lovgivning gjort deres for at mistænkeliggøre muslimer i bred forstand i årtier. Man kan jo f.eks. sige, at den her regering står meget fast på det, som jeg vil kalde fru Inger Støjberg paradigmeskifte.
Så man skal ikke bilde sig ind, at det her er et knæfald for islam; man skal mere se det, som om det her er et knæfald for global kapitalisme. Enhedslisten kan ikke støtte forslaget.

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret