Skip to content

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsens tale om koranlov

Om

Taler

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen
Midlertidigt medlem af Folketinget for Alternativet

Dato

Sted

Folketingets talerstol, Christiansborg

Omstændigheder

Tale ved 1. behandling af lovforslag nr. L 65: Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund

Tale

At beskytte folk mod had og at beskytte retten til at ytre sig vil Alternativet gerne bakke op om. Det hørte vi også at regeringen ville før sommerferien, og det kan vi høre at der også er andre her i salen som gerne vil. Det er ikke nemt. Det er en balance – en hårfin balance. Derfor blev vi også nysgerrige, og vi var jo umiddelbart positive, da regeringen annoncerede et indgreb, som blev præsenteret som en nålestiksindgreb. Vi ønsker også et nålestiksindgreb, et præcist kirurgisk indgreb, som beskytter mennesker mod had og ytringsfriheden mod indgreb, som er ude af proportioner.
Det er desværre bare ikke det, som vi blev præsenteret for. Regeringen har ikke fremlagt et kirurgisk indgreb. Regeringen har ikke fremlagt et nålestiksindgreb. Regeringen har fremsat et forslag, som desværre er ude af proportioner. Det er ikke fuldstændig ude af proportioner, men dog ude af proportioner og efter vores opfattelse også overflødigt. Alternativet vil gerne kvittere for, at regeringen har lyttet til den massive kritik af det oprindelige forslag. Det oprindelige forslag var nemlig fuldstændig ude af proportioner. Regeringen tog det til sig, gik tilbage i skrivestuen og fremsatte så et nyt forslag, og respekt for det.
Desværre er forslaget stadig for vidtgående, og undervejs i processen er vi blevet mere opmærksomme på, at der faktisk godt kan findes en løsning på det her problem. Ligesom regeringen er vi blevet klogere af alle de mange høringssvar. Og løsningen kan sættes i værk, helt uden at Folketinget skal lave et indgreb via lovgivningen. Problemet med koranafbrændinger kan løses med eksisterende lovgivning. Vi har faktisk en politilov, som er ganske anvendelig. Derfor kommer Alternativet heller ikke til at støtte forslaget, og vi har derfor også sammen med LA fremsat et forslag om, at regeringen stopper det her lovforslag og i stedet iværksætter foranstaltninger, som inden for den gældende lovgivning varetager hensynet til den offentlige orden og sikkerhed. Tak til LA for det.
Vi er med på, at regeringen har den opfattelse, at koranafbrændinger foran ambassader ikke kan forhindres med gældende lovgivning, men jura er ikke en eksakt videnskab, og cand.jur. og ph.d. Nicolaj Sivan Holst, som bl.a. har kommenteret politiloven, har en anden opfattelse af, hvordan politiloven kan anvendes. Det er en opfattelse, som også formanden for Dommerfuldmægtigforeningen, Nina Palesa Bonde, deler, og egentlig er der også andet, som taler for, at et ønsket nålestiksindgreb faktisk findes allerede, og det er noget helt andet end juridisk analyse. Det andet er virkeligheden, for faktisk har myndighederne allerede foretaget et indgreb, et nålestiksindgreb, helt kirurgisk og præcist. PET har vurderet, at de ikke kan varetage beskyttelsen af Rasmus Paludan på baggrund af den sikkerhedsmæssige situation, og på baggrund af den vurdering har politiet meddelt et påbud til Rasmus Paludan om at undlade at foretage demonstrationer. Jeg vil her læse op fra en mailkorrespondance:
På baggrund af ovenstående oplysninger fra PET blev du den 15. februar 2023 meddelt et påbud af Københavns Politi, jf. politilovens § 5, stk. 1, om, at du ikke kunne deltage i demonstrationer fra den 15. februar 2023 til og med den 15. april 2023, idet der derved fandtes at forelægge en konkret og nærliggende fare for enkelte personers eller den offentlige sikkerhed.
Virkeligheden er jo altså, at nålestiksindgrebet allerede er sat ind med gældende lovgivning, og derfor bør regeringen også stoppe arbejdet med det her forslag og se på, hvad der kan gøres, uden at skulle lave yderligere lovgivning. For når Rasmus Paludan kan stoppes med politiloven, er det vores klare opfattelse, at politiloven også kan stoppe Danske Patrioter.
Som jeg startede med at nævne, vil Alternativet meget gerne være med til at beskytte mennesker mod hadsk tale. Derfor vil vi også benytte lejligheden til at slå et slag for, at vi helt generelt bliver bedre til at bruge vores eksisterende lovgivning i stedet for straks at foreslå ny lovgivning. Vi har talt om politiloven, men i forhold til hadsk og diskriminerende tale vil vi også gerne gøre opmærksom på straffelovens § 266 b, som efter vores opfattelse godt kunne bruges mere aktivt og i hvert fald nok burde have været brugt mere aktivt i fortiden. For vi har altså lovgivning, som gør det strafbart at diskriminere på baggrund af religion, og heldigvis for det. 

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret