Skip to content

Pia Olsen Dyhrs tale ved demonstrationen "Forsvar SU'en"

Om

Taler

Pia Olsen Dyhr
Partiformand for Socialistisk Folkeparti

Dato

Sted

Bertel Thorvaldsens Plads, København

Tale

Hej alle sammen.
Dejligt at se så meget vilje til at forsvare SU’en.
Hør engang:
Vi ved godt alle sammen, at SU’en er noget unikt dansk…
Vi ved også godt alle sammen, at Danmark - alt andet lige - er et utrolig privilegeret sted at leve og studere.
Men vi ved også godt, alle sammen, at SU’en er helt central for den selvstændighed og de forventninger og muligheder, som studielivet i Danmark fører med sig.

Det er SU’en der muliggør studerendes mobilitet.
Det er SU’en der muliggør at man kan læse og uddanne sig, selv om man ikke kan regne med hjælp hjemmefra.
Det er SU’en der giver den ekstra mulighed for at fordybe sig.
Det er SU’en der giver det ekstra til trivslen i hverdagen - i ét af verdens dyreste lande at bo i.
Det er SU’en der giver dét ekstra, når man vil læse i udlandet.

Kort og godt: SU er en kerneværdi i det danske samfund.
SU er en kerneværdi i dansk ungdomsliv.
SU er en kerneværdi i den danske velfærd.

SU er en afgørende søjle for studerende - på alle mulige fag - for at dygtiggøre sig og blive et aktiv for både det danske samfund – og for den personlige udvikling.
Og det er derfor vi ikke skal pille ved SU’en.
Det er derfor vi ikke skal gøre systemet mere rigidt.
Det er derfor vi ikke skal give jer mindre fleksibilitet i jeres studietid.
Og derfor er jeg også glad for at få lov til at mødes med jer her i dag – og glad for at få lov til at sige et par ord.
[…]
Hør her:
Jeg voksede ikke op med en sølvske i munden.
Jeg kommer fra det man kalder socialklasse 5.
Intet sted stod det skrevet over min vugge, at jeg skulle få hverken en studenterhue eller et eksamensbevis fra et universitet.
Det lå ikke i kortene, at jeg skulle blive hverken medlem af Folketinget, minister eller partiformand.
Og selvfølgelig kan jeg ikke reducere de muligheder jeg har fået til et spørgsmål om SU.

Men: Jeg kan sige med sikkerhed…

Jeg kan - helt uden den mindste tvivl i mit sind - sige…
At uden SU, så var det ikke gået.
Og når man som jeg kommer med en svær baggrund – så er fleksibiliteten i SU’en vigtig.
Men det er den jo i virkeligheden for jer alle:

For vi bliver jo alle ramt af livet – bare på forskellig vis:
Vi misser en prøve eller en eksamen, fordi én vi holder af, pludselig bliver alvorlig syg eller dør…
Eller vi slås med depression eller angst eller en spiseforstyrrelse, som betyder at vi må sadle om i en periode…
Eller vi bliver slet og ret klogere og finder ud af, hvad vi virkelig brænder for og har talent for, og skifter fag.
Det kan være alt muligt.
Men uanset – så er fleksibiliteten vigtig for at vi kommer igennem.
Og med så mange unge, der i de her år fortæller at de mistrives…
Med så mange unge, der oplever et voksende pres og stress…
Og med større krav, ambitioner og ønske om succes…

Så er en forringelse af SU’en simpelthen bare dumt.

Det vil kun forstærke presset.

Det vil kun gøre det sværere.
Det har negative konsekvenser for kvalitet, for frafald og for trivsel
Det. Giver. Ingen. Mening.
Og derfor er jeg utrolig glad for at I råber op og kæmper for SU’en.
Og jeg og SF vil kæmpe sammen med jer – hele vejen.
Tak.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret