Skip to content

Olav W. Bertelsens tale ved fakkeloptoget for bevarelse af det fleksible SU-år

Søren Kjeldgaard

Om

Taler

Olav W. Bertelsen
Fællestillidsrepræsentant for Akademikerne ved AU

Dato

Sted

Rådhuspladsen, Aarhus

Tale

Regeringen ønsker at fjerne det fleksible SU-år. Det er en dårlig og ugennemtænkt ide. Den ikke vil gøre noget godt. 
Danske studerende er flittige. De fleste kommer gennem deres uddannelser på noget der ligner normeret tid. Der er i dag ikke en studenterkultur, hvor det anses for værdifuldt at blive hængende i årevis. Der var godt nok mere gang i kaffestuerne i Studenternes Hus i gamle dage. Men jeg savner ikke begreber som specialesumpen.  
Men der er studerende, der finder ud af, at de har valgt den forkerte uddannelse. Fordi faget ikke passer til dem, eller fordi de finder ud af at jobperspektiverne i en anden uddannelse er bedre. Fx har vi på Datalogiuddannelsen rigtigt mange studerende, der først har læst på et andet fag. 
Forestillingen om, at alle 19-årige, med den rette vejledningsindsats, kan vælge den rigtige uddannelse for resten af livet er helt forfejlet. Det kan de ikke. Universitetet og de andre videregående uddannelser, er meget anderledes end gymnasieskolen. Og selvom man tror man kender og værdsætter fagene, så er de bare noget andet på universitetet. 
Hvis det fleksible SU-år forsvinder, så risikerer vi, at flere studerende bliver hængende i en uddannelse som de mistrives i, i længere tid. Og vi risikerer at flere dropper helt ud af uddannelsessystemet. 
Der er også studerende, der af den ene eller anden grund, har en studiekrise under vejs og derfor har brug for mere tid. Måske ikke fordi det hele er brudt sammen for dem, men i mange tilfælde fordi enkelte kurser har været ekstraordinært svære for dem.
Fjernelsen af det fleksible SU-år kommer til at ramme socialt skævt!
Det er især de studerende fra de såkaldt uddannelsesfremmede hjem, der bliver ramt hvis det fleksible SU-år forsvinder. De har ofte mindre adgang til økonomisk hjælp fra forældre, og der vil heller ikke være en erfaring i familien for, at uddannelse er en god investering. For den gruppe virker yderligere optagelse af studielån som et risikabelt skridt. 
Jeg har svært ved at forstå, hvorfor socialdemokraterne lægger navn til noget, der kommer til at svække den sociale mobilitet på den her måde. 
Mads Eriksen fra Dansk Erhverv var ude, jeg tror det var på Twitter, med en forestilling om, at det var bedre at give mere merit til studieskiftere – i stedet for at bevare det fleksible SU-år. Det giver for mig at se ingen mening. 
Vi har allerede gode muligheder for at give merit til studieskiftere, men jeg har også oplevet studieskiftere der har fået merit på en måde, så de ikke har haft de rette forudsætninger for de efterfølgende studieelementer. Og så er studiet blevet alt for hårdt. Og jeg har set studerende der har fået merit på en måde, så al valgfrihed på den nye uddannelse er forsvundet, og så bliver det vanskeligt at lave et interessant speciale. Dermed mister samfundet nye ideer. 
Det er helt generelt forfejlet at tro, at en videregående uddannelse bare består af et eller andet antal ECTS-points. Uddannelser består af fagligtradition, progression, faglig dybde og bredde. Også i det perspektiv er det helt afgørende at bevare det fleksible SU-år!
Politikerne har gennem de seneste mange år pisket de unge, med krav om effektivitet og performance på alle hylder. Og ikke mindst krav om, at man skal vælge rigtigt helt nede i folkeskolen. Det fører generelt til mistrivsel, stress, udbrændthed. Det kan vi som samfund ikke være bekendt. 
OG sagt i termer som regeringen måske bedre kan forstå. Det er ikke bare et problem for den enkelte unge, men det reducerer også deres senere effektivitet på arbejdsmarkedet.
Derfor er det afgørende vigtigt at bevare det fleksible SU-år!

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret