Skip to content

Pia Heidi Nielsens tale til "Skyd OK24 i gang"

Malte Kristiansen

Om

Taler

Pia Heidi Nielsen
Sektorformand i FOA

Dato

Sted

Kommunernes Landsforening, Weidekampsgade 10, 2300 København

Omstændigheder

Arrangementet "Skyd OK24 i gang" blev holdt i anledning af overenskomstforhandlernes første møde med Kommunernes Landsforening, hvor medlemmer af Skulder ved Skulder, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne Storkøbenhavn, FOA, Landsforeningen for Specialpædagoger, 3F og Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening mødtes fra hele landet for at klappe forhandlere ind til første møde med Kommunernes Landsforening.

Tale

Godt nytår til alle.
Nu er vi i gang igen. Dejligt at se jer alle. Skønt at se fanerne😊Vi er trukket i arbejdstøjet😊
I dag torsdag d. 4. januar mødes vi fra hele landet for at klappe vores forhandlerne fra Forhandlingsfællesskabet ind til første møde med forhandlerne fra Kommunernes Landsforening. 
I 2018 viste vi som offentligt ansatte vores støtte og opbakning til vores repræsentanter. I 2021 lagde Corona en dæmper på aktiviteterne - men NU er vi tilbage for fuld udblæsning.
Vigtigheden ved skulder ved skulder er netop vi sammen viser vores støtte og enorme styrke til vores repræsentanter i Forhandlingsfællesskabet. Vi står sammen – skulder ved skulder og viser vort sammenhold og vores fælles solidaritet.
Vi stod sammen i starten af 2023, da Store Bededag var på regeringens dagsorden. Desværre så forsvandt den med et flertal i Folketinget. Vi stod sammen skulder ved skulder.
Derfor bliver det et spændende OK24 forhandlinger vi kommer til at opleve. Forventningerne er høje til et godt resultat på løn, løn og atter løn. Trepartsforhandlingerne på løn blev afsluttet, som OK24 blev skudt i gang. 

Der er også flere elementer i Trepartsaftalen som forhandles færdig ved OK24. Derfor er det vigtigt at holde aftalte elementer adskilt.
Helt særligt ved Trepartsforhandlingerne er, at forud denne, kom Lønstrukturkomitteens rapport. Den viste, der var faggrupper, der lå lavt og der var faggrupper, der lå højt. Diskussionerne om Ligeløn og mere løn til de kvindedominerende fag samt anerkendelse af traditionelle kvindefag og respekt for værdien af det vigtige arbejde har vi stadig.

Overskriften på Trepartsforhandlingerne blev Rekruttering og en pulje på 3 mia – de holdes udenfor reguleringsordningen, det vil sige de har en værdi på 6,8 mia. Det er mange penge😊
Ikke alle faggrupper har fået del i Trepartsaftalens grundlønstigning eller anciennitetsstigning, derfor er forventningerne høje til løn ved OK24.
Vi ved kravet til rammen er at kunne forhandle lønstigninger på mindst to cifret % hjem.
Ikke overraskende så er finansminister Nicolai Wammen, som forhandler på arbejdsgiversiden af overenskomstforhandlingerne på det statslige område, ikke enig i dette. Han mener den lønstigning er for høj.
Hans klare vurdering er, at ser man de næste to år under ét, så forventer han på baggrund af udviklingen i den private sektor en økonomisk udvikling på 8,8 procent samlet set, og det er loftet set fra finansministerens perspektiv.
Vi ved alle sammen her i dag, at samfundsøkonomien har det godt. Til gengæld har vores medlemmer oplevet en inflation, der aldrig er set højere i 40 år. Derfor er vi selvfølgelig ikke tilfreds med en ramme på 8,8 %. Derfor er forventningerne høje til en god ramme ved OK24.
Vi går ind i overenskomstforhandlingerne efter en periode med høj inflation, der har medført et betydeligt reallønstab for alle. Det sætter spillepladen for OK24, hvor vi vil have ikke kun sikret men forbedret reallønnen i den kommende periode. 
Vi har desuden set, hvordan der på det private arbejdsmarked OK23 er indgået toårige forlig med tocifrede økonomiske rammer. Derfor forventer vi naturligvis en betydelig økonomisk forhandlingsramme ved OK24
Udover krav til højere løn så der også rejst disse krav
  • Midler til løft af de lavest lønnede 
  • Forbedring af reallønnen for alle ansatte
  • Et mere fleksibelt arbejdsliv
  • Styrke den danske model centralt og lokalt, hvor nogle af kravene er - ret til valg af TR på hver matrikel mv. og TR gives mulighed for i arbejdstiden at mødes med nyansatte medarbejdere.
  • Samt større tryghed i arbejdslivet
Men hov hvor blev kravet om kroner og øre af? 
Procentvise lønstigninger skaber mere uligeløn.
I dag viser vi sammenholdet, vi står på solidaritet, vi viser vi står sammen om i fællesskab at skabe de bæredygtige og gode resultater til og for vores medlemmer. 
Det er derfor vigtigt, at vi alle snakker om OK24 ude på arbejdspladserne. Det har stor betydning for os alle, at alle er med ombord. Vi skal have organiseret alle på vores arbejdspladser. Fællesskabet er stærkest jo flere vi har med ombord.
God OK24 til os alle. Fortsat god dag i vores fællesskab.
God vind til forhandlerne.
Tak.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret