Skip to content

Bo Vollertsens tale til "Skyd OK24 i gang"

HK Kommunal Hovedstaden

Om

Taler

Bo Vollertsen
Næstformand for HK Kommunal Hovedstaden

Dato

Sted

Kommunernes Landsforening, Weidekampsgade 10, 2300 København

Omstændigheder

Arrangementet "Skyd OK24 i gang" blev holdt i anledning af overenskomstforhandlernes første møde med Kommunernes Landsforening, hvor medlemmer af Skulder ved Skulder, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne Storkøbenhavn, FOA, Landsforeningen for Specialpædagoger, 3F og Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening mødtes fra hele landet for at klappe forhandlere ind til første møde med Kommunernes Landsforening.

Tale

Så er vi her igen !!
Skulder ved Skulder, står vi sammen og støtter op om vores forhandlere!!
Private såvel som offentlige faggrupper står sammen om fornyelsen af vores overenskomster - Solidaritet
Ligesom i 2018, hvor regeringen ville afskaffe den betalte frokostpause, har regeringen afskaffet Store Bededag, som mange af os vil have tilbage!! ISÆR nu hvor Finansministeren svømmer i penge…
Penge, JEG mener skal gå til andet end krudt og kugler eller skattelettelser!
Jovist kommer der penge tilbage til den offentlige velfærd – men desværre først til sidst i 2030 planen - HVIS
Regeringen eller Folketinget ikke finder på noget andet inden da, i sin iver for at reformere.

3-partsaftalen som blev indgået sidste år, tåler ingen gentagelse!!
Vores arbejdsmarkedsmodel er den eneste sikring mod at løn og arbejdsvilkår med mere,
Bestemmes ved lov. En model der desværre hersker i det meste af Europa.
Vores model tåler ikke at blive brugt i et politisk magtspil om bedre meningsmålinger.
Alle bør tage ved lære, at Politikere ikke skal være en part i forhandling af løn eller arbejdsvilkår.
Det bør VI også som faglige organisationer. 
Vi skal ikke lade os lade os lokke af milliarder på bekostning af rettigheder i forbindelse med overenskomsten –
HVERKEN retten til at strejke, kæde områder sammen eller andet => Politikerne skal ud af forhandlingsrummet.


Alle faggruppers største udfordring i den offentlige velfærd handler om af bevare de kolleger vi har nu -
længst muligt og samtidig gøre den offentlige sektor mere attraktiv for NYE kolleger,
som vi alle trænger til at hilse på.
Hovedårsagen til at vores mange kolleger vælger andre brancher eller pension – i en alt for tidlig alder, 
skyldes i høj grad arbejdspresset => Det hjælper ikke på hverken fastholdelsen eller rekrutteringen.
Vi har brug for at arbejde mindre – Gerne 30 timer om ugen og også gerne til uændret løn – DER ER RÅD!

Det handler om prioritering – Regeringen har valgt SKATTELETTELSER og MILITÆRET …..
Vores kolleger ønsker at arbejde mindre og have mere medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet.
Der er brug for et sundere arbejdsmiljø, som blandt andet kan sikres ved at arbejde mindre.

Vi lever i en tid med mange brydninger og hvor rammerne er fastsat af historiske hensyn – og 
for at tilgodese Folketingets centralistiske styringsbehov – DET må høre op nu – NOK er NOK!
Så når regeringen og Folketinget er så fokuseret på at reformere, JAMEN HVORFOR SÅ IKKE
afskaffe Budgetloven og lad Kommunerne selv prioritere, hvordan borgerne får indfriet sit behov for hjælp.
Det vil give de kommunale politikere større politisk råderum – og give forvaltningscheferne bedre 
mulighed for at tilrettelægge kerneopgaven til borgerne og dermed i sidste ende, 

give medarbejderne en klart større mulighed for at bruge sin faglighed.


Det skaber en langt større trivsel, et klart bedre arbejdsmiljø og et markant lavere sygefravær.
Tak for ordet – Rigtig god forhandlings lyst og godt nytår til os alle.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret