Skip to content

Mogens Lykketofts mindetale for Svend Auken

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Mogens Lykketoft
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet

Dato

Sted

København

Tale

Sidste gang jeg talte med Svend var en af de sidste dage i juni, hvor han ringede, mens jeg var ovre i Sankt Petersborg. Som altid dybt engageret. Her om at fastholde statsministerens ansvar for overbetalingen af de private sygehuse. Det skræmte mig, at hans stemme var svag, og at han efter få minutter opgav at tale videre.
For otte dage siden skrev jeg et brev til ham. Jeg vidste, at han var meget syg, og kun få af de nærmeste fik lov at besøge ham. Mærkeligt at det netop gik af i de timer, hvor Svend døde.
Dagen i dag – hvor vi mindes Svend – er sørgelig, men også storslået.

Jeg vil mindes ham og mit forhold til ham med nogle uddrag af den tale, jeg holdt ved hans 60 års fødselsdagsfest.
JEG SAGDE BL.A.
Ingen dansker, der kan læse eller har set TV, er i tvivl om, hvem Svend Auken er.
Du blev uudsletteligt indskrevet både i danskernes bevidsthed og i Danmarks historie. 
Du har gjort et stærkt og positivt indtryk på så mange, der er kommet tæt på dig. Du har sat afgørende præg på dit parti og dit land.
Svend – vi har kendt hinanden meget længe 
Jeg oplevede dig første gang på Frit Forums landsforbunds repræsentantskab i Studenternes Hus i Århus i maj 1965.
Jeg blev straks imponeret af din fejende begavelse og alle de bøger, du sagde, du havde læst.
Din selvbevidsthed var allerede dengang – og meget vel forståeligt – ganske veludviklet.
Det var overvældende for et ungt og endnu lidt usikkert menneske som mig.
Men jeg kan tydeligt huske, at jeg straks gjorde mig klart, at dig ville jeg komme til at høre om resten af livet.  At du var en af dem, der virkelig ville gøre en forskel.
Du var i ordets alle betydninger et fyrtårn for os unge, da du fejede ind i Folketinget som 28-årig i 1971.
Over årene har du opsamlet flere personlige stemmer end nogen anden dansker. Det er fordi, du er så formidabel til at engagere og begejstre andre mennesker.  
Svend, vi har haft vore fælles succeser gennem rigtigt mange år sammen i folketing og regering. Og vi har haft vore dramatiske indbyrdes uoverensstemmelser og kampe.  Jeg tror ikke, jeg behøver minde nogen af de tilstedeværende om nogen af delene.
Men jeg har brug for at sige, at jeg har oplevet, at selv i de dunkleste stunder har vi bevaret en indbyrdes respekt. Vi har kunnet tale godt sammen, lære af hinanden.
Det har skræmt nogle. Men det er, fordi de tolker det forkert.  
For mig er du stadig fyrtårnet med denne vældige viden og blomstrende begavelse, dette overvældende engagement og temperament.
Du er – med Storm Petersens ord – et flot eksempel på, at fordi man er vigtigt mand, behøver man ikke at være en vigtig mand. 
Du er efter disse utroligt mange år i magtens korridorer en forbløffende uspoleret idealist – a man with a vision and a mission.
Derfor er du i stand til på utroligt lange strækninger at bevare et smittende godt humør.
Tak for at du har skænket Socialdemokratiet næsten hele dit arbejdsliv, og at du gennem mange årtier har sat et så stærkt og positivt præg på vort parti.
Det var, hvad jeg sagde for 6 år siden.
Lad mig kun føje til:

I min tro er vort eneste pant på det evige liv de fodspor, vi efterlader med vore børn og vore gerninger.
Men netop i kraft af disse fodspor vil Svend leve stærkt videre sammen med os gennem de kommende tider.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags