Skip to content

Mogens Jensens 1. maj-tale

Om

Taler

Mogens Jensen
Medlem af Folketinget

Dato

Sted

FH Herning-Ikast-Brande

Optagelse

Tale

Kære alle sammen,
Jeg tror det er første gang i mere end 30 år at fred og sikkerhed i Europa og Danmarks forsvar er nødt til at være et hovedtema ved vores 1. maj møder rundt omkring i landet.
Dengang – for 30 år siden -  havde vi lige oplevet murens fald og en diktaturstat – Sovjetunionen – der brød sammen efter mange års koldkrig med vesten. 
Dengang fik vi alle troen på et nyt, fredeligt og demokratisk Europa, hvor vi kunne samles om positive fælles værdier og visioner for fremtiden. 
Og bruge vores fælles ressourcer på at udvikle vores samfund og skabe mere velfærd fremfor militær udrustning og afskrækkelse. 
Vi hævede den såkaldte fredsdividende og der var sågar planer om at også Rusland kunne blive medlem af NATO.
Vi håbede på en ny og demokratisk statsdannelse i Rusland med Boris Jeltsin som den første præsident og vi bød østeuropæiske lande indenfor i både EU og NATO.
Det var på alle måder en rigtig positiv udvikling og klare fremskridt for et stærkere og bedre Europa – og en mere fredelig verden.
***
Torsdag den 24. februar i år brød dette billede endegyldigt sammen. 
Det kom desværre ikke ud af den blå luft. 
Da Putin overtog magten i Rusland så vi hvad der skete – først i Georgien – og senere på Krim. 
Men med sin fuldstændigt uacceptable og brutale invasion af Ukraine viste Putin os endegyldigt, at der i Europa – i vor tid – er en leder, der lader sine egne vanvidstanker om storhed og magt, gå forud for tusinder og atter tusinder af menneskeliv, grufulde ødelæggelser, familiers ulykkelige skæbner og millioner af flygtninge.
En leder, der var villig til igen at starte en krig på europæisk jord og dermed for alvor sætte spørgsmålstegn ved hele Europas sikkerhed. 
Svaret kom prompte. Først og fremmest i form af en ukuelig og heltemodig ukrainsk hær, præsident og befolkning, der ikke vil ofre deres selvstændighed, demokrati og menneskelighed til en brutal diktator.
Og skal vi ikke sammen her 1. maj hylde det mod og den styrke Ukraine viser i denne tid?
Men dernæst blev der også svaret i form af et uhyre stærkt, vestligt sammenhold med et hidtil uset omfang af sanktioner mod Putin – og omfattende våbenhjælp til Ukraine.
***
Danmark er med i front når det gælder sanktionerne mod Putin og hjælpen til Ukraine.
Og vi bliver nu også nødt til – sammen med resten af Europa, USA og vores allierede i NATO og EU – at forstærke og omstrukturere vores forsvar i Europa. 
Det er vi for vores egen sikkerheds skyld i Danmark, men det er vi ikke mindst også i solidaritet med de lande, der udover Ukraine, er meget tættere på truslen fra Putin end os – herunder bl.a. de baltiske lande.
Det betyder at vi skal styrke vores eget forsvar og dermed også styrke NATO. 
Derfor var det stærkt og med rettidig omhu at vores statsminister hurtigt fik samlet et bredt flertal af partier om et nationalt kompromis, der styrker vores forsvar og dermed bidrag til NATO betragteligt.
Og derfor er det nødvendigt at vi nu også, som det eneste land, der står udenfor, kommer til at indgå i EU-samarbejdet omkring Europas forsvar og sikkerhed. 
Vi skal bruge alle de værktøjer vi har i værktøjskassen til at gå op imod Putin. Det gælder NATO og det gælder EU.
***
Det er blevet kritiseret at Socialdemokratiet har skiftet holdning til forsvarsforbeholdet. 
Men efter Putins invasion af Ukraine den 24. februar bør det stå klart for enhver, at Danmark og Europa nu står i en ny og langt mere usikker situation. 
Fortidens svar rækker ikke, når vi skal forsvare os mod nutidens trusler. Derfor skal vi styrke dansk forsvar, samtidig med at vi styrker vores alliancer. 
Vesten skal rykke sammen, fordi vi står ved et historisk punkt. 
Danmark har brug for et endnu tættere samarbejde med de lande, der kæmper for at forsvare vores frie og demokratiske levemåde. 
Og stærkere alliancer kræver, at Danmark går på flere ben forsvarspolitisk. 
Den historiske erkendelse står vi ikke alene med i Danmark. 
Rundt omkring i Europa sker der forsvarspolitiske nybrud. Og der tages historiske beslutninger, som den vi skal tage i Danmark.
Schweiz har tilsidesat sin neutralitet og støtter alle EU’s sanktioner. I Sverige og Finland var det for få måneder siden mejslet i granit, at landene skulle stå uden for NATO. Nu ventes Finland at ansøge om medlemskab til juni, og Sverige ventes at følge efter.
I slutningen af februar stemplede den tyske kansler fuldtonet ind i den nye virkelighed. I en historisk tale til Forbundsdagen tog Olaf Scholz et opgør med årtiers tysk tradition for militær tilbageholdenhed. 
***
Den nye krig. Den nye tid – gør det det nødvendigt - også i Danmark - at træffe en historisk beslutning om at sige ja til at ophæve forsvarsforbeholdet for at styrke vores tryghed og sikkerhed.
Nye tider kræver nye svar, og derfor skal Danmarks sikkerhed i fremtiden kunne varetages i både NATO og EU.
***
Putins horrible krig er, som vi ved, ikke den eneste udfordring vi står overfor. 
Jeg tror efterhånden at de fleste er kommet til den erkendelse at den største trussel mod menneskeheden og vores fremtid er et klima i ubalance.
Derfor ER kampen mod klimforandringerne den vigtigste i vor tid - og vi er nødt til at tage nødvendige, men til tider, upopulære beslutninger, der sikrer at vi reducerer vores udledning af klimagasser. 
Det er simpelthen en bunden opgave!
Men noget af den, knytter sig nu også til kampen imod Putin og for et frit, demokratisk Europa.
Vi skal hurtigst muligt være fri af Ruslands gasleverancer. 
Sikkerhedspolitik og klimapolitik går på den måde nu ganske enkelt hånd i hånd. På vej mod at gøre Danmark og verden grønnere og mere sikker.
Socialdemokratiet og regeringen har fremlagt et udspil, hvor vi viser vejen til uafhængighed af russisk gas og sætter mere fart på den grønne omstilling.
De danske husstande, som i dag opvarmes af naturgas, skal over på en anden varmekilde. Der skal sættes turbo på udrulningen af fjernvarme og vi skal frem mod 2030 firedoble produktionen fra solceller og landvindmøller. 
Vi skal udbygge vores globale førerposition inden for havvind, og i gang med at forberede de næste energiøer.
Det bliver ikke let, men vi er NØDT til at løse opgaven sammen fordi det på sigt er afgørende nødvendigt for vores klima - og vores sikkerhed. 
Og også her må vi, som vi har gjort i mere end et århundrede sikre, at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. 
***
Da Socialdemokratiet efter sidste valg fik opbakning til at danne regering i Danmark, kunne vi ikke ane, at vi indenfor en fireårig regeringsperiode skulle håndtere to omfattende globale kriser.
Men vi har gjort og gør vores yderste for at passe på os allesammen og Danmark. 
Men det er klart at vi ikke - med de udfordringer kriserne har givet os – endnu har kunnet gennemføre alle de forbedringer af vores velfærdssamfund, som vi gerne ville.
Vi er nået langt. 
Vi har sørget for at bevillingerne til vores børnehaver, skoler og plejehjem følger med, når antallet af børn og ældre stiger.
Vi har indført Arne-pensionen sådan at de allermest nedslidte i vores samfund kan komme tidligere på pension.
Vi har taget fat på den vigtige opgave i at sikre en bedre balance mellem land og by, hvor vi bl.a. flytter uddannelsestilbud ud fra storbyerne til resten af landet, så flere unge kan tage en uddannelse i nærheden af hvor de er født og opvokset.
Vi har styrket dagpengesystemet ved at indføre en højere dagpengesats i de første tre måneders ledighed og vi har aftalt at forhøje fradraget på fagforeningskontingentet, så det fortsætter med at være attraktivt at organisere sig i en fagforening.  
Vi afskaffer nu også modregningsreglerne så ingen skal straffes økonomisk, fordi ægtefællen arbejder videre, efter at man selv er gået på pension.
Og vi har sat ind overfor social dumping og kæmper imod at EU på arbejdsmarkedsområdet ødelægger den danske model.
***
Men der er stadig meget vi gerne vil gøre. Der er stadig vigtige forbedringer vi mangler at gennemføre.
Vores sundhedssystem skal styrkes, det skal være tæt på borgerne i hele landet og vi skal løse udfordringerne med, at alt for mange danskere i dag ikke har en praktiserende læge.
Vi kommer til at mangle hænder i daginstitutioner, på skoler, plejehjem og sygehuse. Mange steder mærker man, at det er svært at besætte de ledige stillinger. Det er en udfordring, som skal løses.
Og vi har endnu ikke haft mulighed for at tage det nødvendige opgør med alt for meget dokumentation, for mange regler og rapporter i den offentlige sektor.
Særligt på ældreområdet er det afgørende, at vi får gjort op med minuttyranniet og detailstyringen. 
Alt dette og meget mere står med flammeskrift på vores opgaveliste.
Og en ting står lysende klart ovenover det hele.
Socialdemokratiet og den socialdemokratiske regering er og skal være danskernes garant for økonomisk ansvarlighed, social retfærdighed og en ambitiøs og ansvarlig klimahandling. 
Vi vil gøre, hvad vi kan, for at vi kan fortsætte med at skabe et mere retfærdigt, et mere sikkert og et grønnere Danmark. 
Rigtig god 1. maj

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags