Skip to content

Marie Bjerres tale ved åbningsreceptionen for Copenhagen Pride Week

Om

Taler

Marie Bjerre
Digitaliseringsminister og minister for ligestilling

Dato

Sted

Eigtveds Pakhus, København

Tale

[Indledning og velkomst] 
 • Kære alle sammen. Velkommen! Velkommen til dette års reception i anledning af Copenhagen Pride.  
 • Hvor har jeg glædet mig. Og hvor er det dejligt at se så mange glade og feststemte mennesker. 
 • Selvom vi i dag og hele ugen skal fejre frihed, rettigheder og mangfoldighed, så sker det på et bagtæppe af, at 2022 var det mest voldelige år på det europæiske kontinent for LGBT+ personer.  
 • Også i Danmark ser vi diskrimination, vold mod og mistrivsel blandt LGBT+ personer. 
 • Og debatten på LGBT+ området kan være hård. For eksempel så vi, at et dragshow for børn vakte vilde følelser og endte i dødstrusler og had. 
 • Ikke mindst online er det let at glemme, at vi taler om rigtige mennesker, der bliver ramt. Den hårde tone har konsekvenser. 
 • Jeg anerkender, at der også er svære diskussioner. Diskussioner fyldt med dilemmaer. Der skal være plads til uenighed.
 • Men vi skal undgå, at LGBT+ området bliver en polariseret kampplads. 
 • Som samfund skal vi stå sammen mod had og diskrimination. Og vi skal værne om den enkeltes frihed. 
 • For frihed og rettigheder rulles tilbage i alt for mange lande. 
[Internationalt backlash]
 • ”Homoseksuelle gerninger.” ”Forsøg på homoseksuel praksis.” ”Promovering af homoseksualitet.” 
 • Det kan føre til fængsel i op til 10 år. Eller i nogle tilfælde dødsstraf. 
 • Sådan er det i Uganda efter anti-homoseksualitetsloven blev vedtaget. Det var i marts. Tidligere på året. Her i 2023.
 • Loven har ifølge regeringen til hensigt at beskytte traditionelle familieværdier. 
 • Men det dækker over, at regeringen marginaliserer, diskriminerer og opfordrer til forfølgelse af LGBT+ personer. 
 • Mange lever i skyggerne. I fare for at blive meldt til politiet eller udsat for vold. Mennesker risikerer at tilbringe deres liv i fængsel – eller at dø – på grund af deres seksuelle orientering.
 • Situationen i Uganda er ekstrem og bekymrende. Men det er desværre ikke det eneste land, hvor LGBT+ personers rettigheder indskrænkes. 
 • Også i andre lande ser vi forbud mod undervisning om seksuel orientering og kønsidentitet. Udelukkelse af virksomheder, der støtter LGBT+ personer. Og forbud mod drags, homoseksuelle og transpersoner i TV. 
 • Det er bekymrende. Det har konsekvenser. 
 • Først og fremmest for LGBT+ personer. Men også for de grundlæggende menneskeretlige principper om frihed og lige rettigheder.
[Sådan er det ikke i Danmark – tillykke med 75-års jubilæet og tak til alle]
 • Heldigvis er vi i Danmark lovgivningsmæssigt gået den anden vej. 
 • Vi har en klar og tydelig beskyttelse mod diskrimination. Vi har løbende udvidet rettighederne og skabt mere frihed til at være den, man er. Hjulpet på vej af et stærkt civilsamfund.
 • I år fejrer LGBT+ Danmark 75 års jubilæum. Stort tillykke!
 • Foreningen blev stiftet i 1948 under navnet ”Forbundet.” Det var den første af sin slags i Danmark. Det krævede stort mod og uhyre diskretion.
 • Dengang var det ikke anerkendt i befolkningen at elske én af samme køn. Der gik også mere end 20 år, før foreningen blev optaget i myndighedernes officielle foreningsregistre. 
 • Arbejdet havde store personlige konsekvenser for dem, der blev sat i forbindelse med foreningen.
 • For eksempel blev en af stifterne, Axel Axgil, fyret fra sit arbejde, sagt op af værtinden på sit pensionat, og ekskluderet fra sit politiske virke i Retsforbundet, da en journalist afslørede ham som stifter af ”Forbundet.” Han måtte forlade sit hjem i Aalborg.
 • Heldigvis valgte han at fortsatte kampen for LGBT+ personers rettigheder og ligeværd resten af sit liv.
 • Vi har mange at takke – alle dem som løbende har trodset og som stadig trodser risikoen for had, vold og eksklusion.  
 • Tak til LGBT+ Danmark for 75 års utrættelige kamp.  
 • Og tak til alle jer, der er her i dag, og som kæmper for, at LGBT+ personer i Danmark og hele verden kan være frie. 
[Vi er ikke i mål]
 • Der er brug for jeres indsats. 
 • Vi skal blive ved med at arbejde for frihed og lige muligheder.
 • I sidste uge kom en undersøgelse, som viser, at der er ca. 58.000 LGBT+ familier i Danmark med børn under 18 år.
 • Det glæder mig, at vi har et samfund, hvor man kan være familie på flere måder. 
 • Men det er ikke altid nemt at stikke ud fra mængden. 
 • Undersøgelsen tyder nemlig på, at LGBT+ personer med børn trives lidt dårligere end andre familier, og at de oftere er ensomme. 
 • Samtidig kan LGBT+ familier med tre eller fire forældre opleve udfordringer i mødet med det offentlige. 
 • Det kan for eksempel være ved fertilitetsbehandling, i adgangen til barnets pas, sygesikringsbevis og sygejournal, når der skal gives navn, ved skilsmisse eller i forbindelse med arv. 
 • Det giver nogle forældre en oplevelse af ikke at kunne tage ligeværdigt del i forældreskabet. 
 • Derfor starter jeg nu et arbejde, der skal se på, hvordan vi kan skabe bedre rammer og flere muligheder for, at sociale forældre kan tage del i forældreskabet. 
 • Vi skal også i lovgivningen anerkende medfædre, ligesom det er muligt i dag at være medmor. 
 • Det skal vi først og fremmest for børnenes skyld. 
 • I Danmark skal ingen, slet ikke børn, opleve, at deres familie er forkert. 
[Afrunding]
 • Frihed kommer ikke af sig selv. Det har den aldrig gjort. Det kommer den aldrig til at gøre.
 • Derfor vil jeg gerne sige tak til alle jer, der arbejder for, at LGBT+ personer kan leve i frihed. Jeres indsats er vigtig. 
 • Igen i år står Copenhagen Pride i spidsen for et imponerende, flot program. Tak for jeres vigtige arbejde.
 • Jeg vil gerne ønske jer alle sammen en rigtig god Pride! 

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret